Vila Alexandra Nikiti Leto 2019.

4. Vila Alexandra Nikiti u ponudi Leto 2019.

U mirnom delu Nikitija, višektrevetni mezoneti

Kuća se nalazi u mirnom delu Nikitija na oko 130m od plaže i šetališta. U ponudi su višekrevetne mezonete koje se nalaze u prizemlju, visokom prizemlju i na prvom spratu. Na prvom nivou se nalazi kuhinja sa trosedom na rasklapanje za dve osobe i spavaca soba sa dva kreveta. Na drugom nivou trosed za dve osobe. Svi imaju dve terase, TV, klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu i signal za bežični internet. Gostima je na raspolaganju dvorište.

U mirnom delu Nikitija, višektrevetni mezoneti

Cena sa „zvezdicom“ * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.

Prikazani tlocrti predstavljaju okviran izgled smeštajne jedinice, raspored prostorija i tipova ležaja i u 80% slučajeva odgovaraju stvarnom stanju u određenom smeštaju. Postoje slučajevi kada postoje pojedine smeštajne jedinice koje zbog svoje pozicije u samom objektu i drugih tehničkih razloga odstupaju od navedenih tlocrta.

Uslovi i način plaćanja apartmanskog smeštaja

Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa
aranžmana. Preostalih 60% od celokupnog iznosa aranžmana potrebno je uplatiti
najkasnije do mesec dana pre polaska na put.
Dinamika plaćanja
1. UPLATA U CELOSTI pre putovanja. Popusti koji se na ovaj način ostvaruju
opisani su na prethodnoj stranici.
2. UPLATA NA RATE uz akontaciju od 30%. Sve rate se obračunavaju u EUR-ima a
naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti na dan dospeća rate i dospevaju najkasnije
do 15-og u mesecu.
– ČEKOVIMA na do 14 MESEČNIH RATA BEZ UVEĆANJA, s tim da poslednja rata
dospeva najkasnije 15.12.2019. Iznos pojedinačne rate bi bio obračunat u eurima, a
stvarna naplata bi bila u kešu ili čekovima u dinarskoj protivvrednosti po kursu na
dan donošenja ili dospeća rate, najkasnije svakog 15-og u mesecu. Za rate koje
dospevaju tokom ili posle iskorišćenog aranžmana, neophodno je deponovanje
čekova u agenciji 15 dana pre polaska na put.
– preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 14 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE s
tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2019. Rata se obračunava u eurima,
a stvarna naplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.
3. PLATNE KARTICE Visa, Master, Dina, Maestro, American Express.
4. KREDIT BANKE po uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora.
Ukoliko banka uplati sva sredstva u celosti i ostvarićete popust koji se odobrava za
uplatu u celosti bez dodatnog gotovinskog popusta.

Program putovanja obuhvata:

– smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
– prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju
da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda
paket aranžmana).

Program putovanja ne obuhvata:

– zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo UNIQA osiguranje
– turističku taksu, u iznosu od 0,5 eur po danu po smeštajnoj jedinici
– fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
– ostale nepomenute troškove
Cenovnik važi od 08. oktobra do objave sledećeg zvaničnog cenovnika.
Uz ovaj cenovnik i program važe opšti uslovi putovanja organizatora YUTA-e.

Najam studija/apartmana
Cene su za najam studija/apartmana za navedeni broj noći i maksimalan broj
osoba bez obzira na uzrast. Pored navedenog broja osoba bez posebne doplate i
bez sopstvenog ležaja može boraviti dete do 6 godina. Dete starije od 6 godina, a
mladje od 12 godina može boraviti pored maksimalnog broja osoba u apartmanu
bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5eur/danu. Postoje kuće u kojima boravak
više od maksimalnog broja osoba nije moguć ni uz doplatu. Pored takvih kuća,
ovo nije moguće ni u 1/2+1, 1/2+2,1/3+1 ,1/4, 1/5 studijima, 1/4+1 apartmanima,
1/5+1 duplexima.
Paket aranžmani
Cena sa zvezdicom * predstavlja cenu paket aranžmana i izražena je po osobi.
Uključuje smeštaj u izabranoj kući u odredjenom tipu smeštaja i autobuski prevoz.
Cena paket aranžmana je ista iz svih mesta garantovanog polaska autobuskog
prevoza na Sitoniju, osim za polaske iz Niša gde se cena umanjuje za 10 do 18 eura
po osobi, a u zavisnosti od načina plaćanja.
Spajanje smena
Gosti koji koriste autobuski prevoz i spajaju dve smene plaćaju cenu paket
aranžmana za jednu smenu i cenu najma smeštaja za narednu smenu boravka.
Gosti koji koriste sopstveni prevoz plaćaju zbir cena za obe smene, s tim što im se
odobrava popust u visini od 8%. (Ovaj popust se ne može sabirati sa ostalim
popustima, već se odobrava samo u slučaju da ga putnici nisu ostvarili uplatom u
celosti.) Popust ne važi u kućama koje nisu na popustu.
Smene sa nestandardnim trajanjem – 15 , 16, 17 ili 18 noćenja
Za ograničeni deo kapaciteta je moguće tzv. “sečenje smena” odnosno produženje
boravka korišćenjem jedne cele smene i uvek isključivo polovine druge smene.
Obračun takvog nestandardnog trajanja boravka vrši se sabiranjem pune cene
smene koja se koristi u punom trajanju i polovine cene smene u kojoj se koristi
samo polovina standardnog broja noćenja za tu smenu. Aranžmani sa
nestandardnim trajanjem su prvenstveno predviđeni za goste sa sopstvenim
prevozom i odobravaju se za najraniji početak letovanja od 19.juna zaključno sa
najkasnijim završetkom letovanja 30.avgusta. U slučaju da na datum početka i
završetka aranžmana nestandardnog trajanja agencija ima autobuski prevoz isti se
doplaćuje po cenama iz tabele cena prevoza.

Posebne skraćenice i oprema
DM – terasa sa direktnim pogledom na more
BM – terasa sa bočnim pogledom na more
UT – ulaz u studio je preko terase
NP – studio/apartman je u nivou niskog prizemlja
ZT -studio sa zajedničkom terasom
NN – nov nameštaj
Najam studija ili apartmana
Početak boravka je najranije u 15:00h prvog dana, a završava se najkasnije u 09:30h poslednjeg
dana smene/boravka. Cena uključuje troškove električne energije, tople i hladne vode,
korišćenja inventara, komunalnu taksu i porez. Sastavni deo inventara je posteljina (promena
jednom u toku smene) ali ne i peškiri, toalet papir, sapuni, sredstva za održavanje čistoće ili
pranje posudja. U toku boravka, gosti sami iznose smeće i održavaju čistoću a u obavezi su na
domaćinski odnos prema inventaru i opremi kao i na poštovanje kućnog reda. Eventualne štete,
prouzrokovane nepažnjom, treba prijaviti domaćinu ili predstavniku i iste nadoknaditi. U
određenim objektima vlasnici kuća/apartmana uzimaju jedan pasoš prilikom dolaska kao
garanciju naplate eventualne štete.
Pojedini standardi izgradnje i opremanja smeštajnog objekta i jedinica nisu adekvatni našim, na
čega Organizator nije mogao imati uticaja. Kuhinje su, većinom, opremljene samo
elementarnim inventarom za pripremanje, konzumiranje i čuvanje hrane sa time da je frižider,
većinom, od 140 litara odnosno mali, a rešo najčešće sa dva grejna tela, bez rerne. Kupatila su
uvek sa tušem (sa ili bez tuš kade), sa odvodnim cevima malih profila i ponekad skromnih
dimenzija. Kao i u većini delova Grčke, voda ni na Halkidikiju nije za piće. Na kvalitet, boju i
izgled vode iz vodovoda vlasnici kuća ne mogu imati uticaja. Lokalni vodovod garantuje
tehničku ispravnost vode za potrebe održavanja lične higijene. U nemogućnosti da u opisima
objekata detaljno navede sve karakteristike svih smeštajnih jedinica, Organizator predlaže da
korisnici usluga zatraže precizne informacije, pre prijave za izabrani studio ili apartman.
Oprema
Svi studiji i apartmani imaju terasu, wc i tuš sa toplom i hladnom vodom, sto i stolice, orman,
kuhinju sa frižiderom koja je opremljena prema broju osoba (tanjiri, čaše, šolje, noževi, viljuške,
kašike, šerpa, tiganj, džezva za kafu). Promena posteljine je na pola smene. Domaćini kuća na
dan zamene posteljine dostavljaju čistu posteljinu koju gosti sami zamenjuju kao što i sami
održavaju higijenu apartmana tokom svog boravka. Pored standardne opreme apartmani
mogu imati i odredjenu opremu koja ih izdvaja u odnosu na ostale apartmane iz ponude. U
cenovnicima su pored naziva određenih kuća nalaze brojevi. Brojevi su konkretni brojevi
određenog studija ili apartmana koji se u odredjenom smislu razlikuje u odnosu na studije/
apartmane istog tipa u okviru kuće. To se može odnositi na veličinu ili lokaciju terase, kao i na
prostranost samog apartmana, zbog koje i postoji razlika u ceni u odnosu na ostale iz
odredjene kuće. Molimo goste da ponesu svoje peškire, s obzirom da peškiru nisu deo
standardne opreme studija/apartmana.
KLIMA UREÐAJ – U kućama gde je korišćenje klima uredjaja uključeno u cenu, tj. nema
doplate – gratis je, a tehnički nije rešen automatski prestanak rada uredjaja prilikom otvaranja
prozora ili napuštanja sobe, korisnici se obavezuju na domaćinsko korišćenje istih. U kućama u
kojima se korišćenje klima uredjaja doplaćuje, doplata cene za klimu se kreće od 5-6 eur/dan i
razlikuje se od kuće do kuće. U duplexima ili apartmanima sa dva klima uređaja čije
korišćenje nije uključeno u cenu, doplata je 8 eur-a za oba uređaja (npr. Ostraco,
Papus…).
TV – televizija sa lokalnim programima
SAT TV – televizija sa lokalnim i jednim ili više stranih programa
Televizijski programi u apartmanima zavise uglavnom od vrste korisničkog paketa. U nekim
sobama korisnici imaju prijemnik gde gost sam bira kanal iz ponude tog satelita. U drugim
kućama, prijemnici se ne nalaze u svakoj sobi, te korisnik ima na raspologanju kombinaciju
analognih kanala + jedan ili nekoliko kanala iz satelitske ponude. Naznaka da kuća poseduje
satelitsku televiziju ne podrazumeva RTS, EUROSPORT. Molimo Vas da ukoliko neku kuću
birate zbog odredjenog kanala da se o prijemu istog podrobnije informišete u Vašoj turističkoj
agenciji.
WIRELESS -kuća ima signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta.
Uslugu besplatnog bežinog interneta pružaju domaćini kuća preko lokalnih provajdera internet
usluga. Protok prosečne brzine, koji se bežično šalje putem rutera u centralnom delu objekta,
nije predviđen za strogo profesionalnu upotrebu. Za korišćenje gost dobija šifru od
predstavnika ili domaćina kuće. Agencija nije u mogućnosti da garantuje, niti snosi
odgovornost, za jačinu signala, pokrivenost apsolutno svih studija kao ni brzinu protoka.
Ukoliko određenu kuću iz poslovnih ili drugih razloga birate upravo zbog ove usluge,
savetujemo da se pre uplate podrobnije informišete u Vašoj turistikoj agenciji kako bi Vam
preporučili čak i određenu sobu gde je proverena stabilnost i jačina signala.

SIMBOLI

Akcija „U JESEN O LETU“ podrazumeva posebne popuste i pogodnosti za prijave
napravljene ove jeseni do 21. decembra, a za naredno leto. Popusti iznose čak do 20%, a
primenjuju se na prošlogodišnje cene. Akcija traje od 08.oktobra do 21. decembra.
Prodaja je počela u kućama gde pored imena stoji dodatak LETO 2019. Kao i ranijih
godina postoji mali broj kuća gde ne postoji popust bez obzira na akciju i način uplate.
Međutim, uplatom u celosti takvih kuća možete ostvariti gratis letovanje u vansezoni.
SUPER AKCIJAVisina popusta zavisi i od kuće koju ste izabrali…
Ne propustite priliku da ostvarite najveće popuste u 8 kuća koje smo izdvojili za Vas.
Popusti za uplate u trajanju akcije su do 20%** i prikazani su tabelom.
Uslovi i načini plaćanja hotelskog smeštaja
Dinamika i vidovi plaćanja hotela isti su kao i kod apartmana. Popusti se, medjutim
razlikuju jer visinu popusta kao i rok važenja popusta određuje svaki hotel pojedinačno.

Povoljni paket aranžmani tokom cele sezone  EARLY BOOKING!

9 noći/10 dana 10 noći/11 dana 12 noći/13 dana 15 noći/16 dana
Maj od 50€ Jun od 118€ Septembar od 60€
Cena paket aranžmana obeležena je zvezdicom i uključuje smeštaj u studiju ili
apartmanu po izboru u trajanju od 9, 10, 12 ili 15 noćenja i autobuski prevoz. U
nastavku se nalazi tabela u kojoj su navedena sva mesta polaska garantovanog
autobuskog prevoza. Cena je nepromenjena za polaske iz svih navedenih mesta,
osim za polaske iz Niša gde se cena paket aranžmana umanjuje za 10 do 18 eur-a
po osobi u zavisnosti od načina plaćanja.
Specijalni paketi
** Cene već od 50 eur-a po osobi za smeštaj i prevoz u trajanju od
10 i više noći u maju ili 9 i više noći u septembru.
Cena specijalnih paketa koji su označeni sa ** i crvenom bojom uključuje smeštaj u
izabranoj kući i prevoz iz Beograda, Novog Sada i Niša. Doplata za transfere iz ostalih
gradova: Pančevo, Subotica 10 eur. Ostala mesta garantovanog prevoza: 15 eur. Ne
postoji umanjenje cene u slučaju da gosti koriste sopstveni prevoz. S obzirom da su
cene već snižene ne postoje dodatni popusti niti kombinovanje
sa ostalim važećim popustima. Minimalna naplativost je dve odrasle osobe
(pravilo važi i u slučaju da studio koristi samo jedna osoba koja će imati
samo jedno sedište). U slučaju da gosti koriste povoljnost specijalnih paket aranžmana,
a idu sopstvenim prevozom i koriste jednu smeštajnu jedinicu, četvrta i šesta osoba
borave gratis.
Studiji za jednu osobu
U ponudi su od 10. maja do 10. juna i od 15. septembra do 03. oktobra. Doplata za
studio koji koristi samo jedna osoba iznosi 50% ukupne cene paket aranžmana.
Jedno letovanje platiš, u maju letuješ gratis
Uplatite gotovinski u celosti prilikom rezervacije i umesto popusta koji biste
ostvarili odlučite se da sebe ili svoje najbliže obradujete gratis letovanjem. Ponuda
važi i prilikom uplate u celosti za kuće koje nemaju gotovinski popust. Ponuda ne
važi za uplate paket aranžmana, već samo za uplatu najma ili najma i prevoza.
Platićete jedno letovanje po punoj ceni, a drugo dobijate gratis. Prvo, koje ste
uplatili u celosti koristite u izabranom terminu, a drugo je u jednom od dva majska
termina 10.05-20.05 ili 10.05-22.05. Prevoz nije deo gratis letovanja, niti predstavlja
uslov za korišćenje drugog letovanja. Smeštaj gostiju koji su dobili poklon
letovanje će biti na Sitoniji, objekat će biti odredjen do sedam dana pred put.
Preporučujemo: Uplatite smenu od 20.maja ili 22.maja po punoj ceni smeštaja bez
korišćenja popusta ili sniženih cena paket aranžmana i dobićete gratis smenu od
10.maja i letovati više od 20 dana po neverovatnoj ceni.
Rent-a-car
U saradnji sa partnerima od prošle godine Vam nudimo i rent-a-car. Možete
iznajmiti vozilo sa ili bez vozača kojim ćete otputovati na Sitoniju. Vaše vozilo Vas
može sačekati i na Sitoniji ukoliko dolazite autobusom, a želite da iskoristite
maksimum od Vašeg letovanja. Inostrani partner je za naše goste odobrio posebne
popuste rentiranja vozila.
Ograničen broj apartmana na popustu
Na web stranici Astra Travel-a www.astratravel.rs ćete moći da vidite u kojim
kućama/smenama ima mesta, u kojima je ostalo kapaciteta na popustu, a u kojima
je preostalo mesta samo po punim redovnim cenama. Agencija zadržava pravo da
u odredjenim kućama/smenama u potpunosti obustavi prodaju sa popustima bez
obzira na način plaćanja i ranu uplatu. Postoje kuće u kojima od početka prodaje
agencija nije u mogućnosti da odobri popust bez obzira na način uplate. Ove kuće
obeležene su ikonicom . Nepostojanje ikonice koja označava da kuća nije na
popustu ne podrazumeva da se u određenoj kući u svim smenama i svim tipovima
smeštaja odobrava popust .
** Nakon prodaje kapaciteta odvojenog za prodaju sa popustima ili specijalnim
poklonima (za svaki objekat posebno), agencija zadržava pravo na prodaju
aranžmana po punim cenama bez obzira na vid plaćanja, ranu uplatu i sve ostale
razloge koji bi obezbedili pogodnosti tokom trajanja ove ponude. U slučaju
nedostatka kapaciteta na koji se odobrava popust, u kući koju je gost izabrao, gost
nema osnova da traži da mu se odobre popusti niti da mu se izvrši drugačije
srazmerno umanjenje cene. Odredjeni popusti i specijalne promocije kao i specijalni
paketi se ne mogu kombinovati tj. nije moguće ostvariti “popust na popust”.

Sopstveni prevoz
Za goste koji koriste sopstveni prevoz ne postoji niti doplata niti dinarski deo
aranžmana. Gosti se po dolasku u letovalište javljaju predstavniku koji ih smešta u
studije/apartmane.
Maksimalan broj osoba
Maksimalan broj osoba predstavlja broj osoba koji može boraviti u određenom
tipu smeštaja. Prilikom prijave se navode imena svih putnika koji će boraviti u
odredjenom studiju ili apartmanu. Iako je cena izražena po studiju/apartmanu, ista
je obračunata za tačno odredjen broj osoba u odredjenom studiju/apartmanu i
ovaj uslov se mora poštovati kako prilikom prijave tako i kasnije tokom boravka.
Autobuski prevoz
Za prevoz se koriste udobni visokopodni i spratni luksuzni turistički autobusi sa
TV/VIDEO i klima uređajem. Po dolasku gostiju u letovalište, goste sačekuju
predstavnici koji gostima prevoze prtljag od autobusa do ispred kuće. Transferi, do
i od Novog Sada, do i od Beograda, odnosno do i od mesta priključenja autobusu
na relaciji Subotica-Novi Sad-Beograd-Niš-Sitonija,mogu biti organizovani
minibusom, kombijem ili putničkim automobilom, a u zavisnosti od broja putnika.
Raspored sedenja u autobusu je određen redosledom prijave. Ukoliko stranke
imaju želju da odaberu sedište, to je moguće uz doplatu od 8 eur-a po osobi.
Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan korišćenja apartmana. Polazak iz
Beograda je u 19:00. Okvirno vreme polaska iz ostalih mesta je navedeno u tabeli,
tačno vreme polaska će biti potvrđeno pre polaska na put. Povratak iz letovališta u
zavisnosti od mesta je izmedju 17-19h.

54. Vila Laura Sarti u ponudi Leto 2019.

Nova luksuzno uređena kuća Laura, sa bazenom na 80m od plaže

Potpuno nova luksuzno uređena kuća Laura, sa bazenom i prostranim dvorištem, nalazi se na oko 80m od plaže u novom delu Sartija odmah preko puta poznate kuće Ilias. Studiji se nalaze u prizemlju, dok su na spratu tzv. apartmani sa galerijom. U donjem nivou se nalazi trosed na rasklapanje za dve osobe, dok se na galeriji nalazi francuski ležaj. Svi imaju SAT TV, klima uređaj čiji je korišćenje uključeno u cenu kao i signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta. Dvorište je prostrano sa bazenom za odrasle (11*6) i bazenom za manju decu.

Nova luksuzno uređena kuća Laura, sa bazenom na 80m od plaže

Cena sa „zvezdicom“ * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.

Prikazani tlocrti predstavljaju okviran izgled smeštajne jedinice, raspored prostorija i tipova ležaja i u 80% slučajeva odgovaraju stvarnom stanju u određenom smeštaju. Postoje slučajevi kada postoje pojedine smeštajne jedinice koje zbog svoje pozicije u samom objektu i drugih tehničkih razloga odstupaju od navedenih tlocrta.

DETALJI O SMEŠTAJU

Slike kreveta, frižidera i kuhinjske opreme prikazane u ovom izveštaju o opremljenosti sobe su ilustrativnog karaktera. Izgled nameštaja, dizajn i slično je saobrazan sa slikama smeštaja u kući koje možete videti u katalogu i na sajtu. Ovaj izveštaj samo govori o tipovima ležajeva i ostale opreme. Tokom vremena je moguće da će usled loma ili kvara kreveta ili opreme neki krevet ili oprema biti zamenjeni bez da o tome bude obavešten Organizator pa samim tim ni gost. Organizator u tom slučaju ostaje u obavezi samo za ugovorene usluge u smislu broja ležaja i osnovnu kuhinjsku opremu (rešo sa dve ringle i mali frižider).

U tabeli izaberite tip smeštaja i kliknite na broj sobe za detalje

TIP SMEŠTAJA BROJ SOBE
1/4 studio studio br. 1 studio br. 2 studio br. 3 studio br. 4
1/4 app sa galerijom apartman br. 7 apartman br. 8
1/4+1 app sa galerijom apartman br. 5 apartman br. 6

Uslovi i način plaćanja apartmanskog smeštaja

Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa
aranžmana. Preostalih 60% od celokupnog iznosa aranžmana potrebno je uplatiti
najkasnije do mesec dana pre polaska na put.
Dinamika plaćanja
1. UPLATA U CELOSTI pre putovanja. Popusti koji se na ovaj način ostvaruju
opisani su na prethodnoj stranici.
2. UPLATA NA RATE uz akontaciju od 30%. Sve rate se obračunavaju u EUR-ima a
naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti na dan dospeća rate i dospevaju najkasnije
do 15-og u mesecu.
– ČEKOVIMA na do 12 MESEČNIH RATA BEZ UVEĆANJA, s tim da poslednja rata
dospeva najkasnije 15.12.2017. Iznos pojedinačne rate bi bio obračunat u eurima, a
stvarna naplata bi bila u kešu ili čekovima u dinarskoj protivvrednosti po kursu na
dan donošenja ili dospeća rate, najkasnije svakog 15-og u mesecu. Za rate koje
dospevaju tokom ili posle iskorišćenog aranžmana, neophodno je deponovanje
čekova u agenciji 15 dana pre polaska na put.
– preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 12 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE s
tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2017. Rata se obračunava u eurima,
a stvarna naplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.
3. PLATNE KARTICE Visa, Master, Dina i Maestro.
4. KREDIT BANKE po uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora.
Ukoliko banka uplati sva sredstva u celosti i ostvarićete popust koji se odobrava za
uplatu u celosti bez dodatnog gotovinskog popusta.

Program putovanja obuhvata:

– smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
– prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju
da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda
paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
– zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo UNIQA osiguranje
– fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
– ostale nepomenute troškove
Cenovnik važi od 22. decembra do objave sledećeg zvaničnog cenovni

Najam studija/apartmana
Cene su za najam studija/apartmana za navedeni broj noći i maksimalan broj
osoba bez obzira na uzrast. Pored navedenog broja osoba bez posebne doplate i
bez sopstvenog ležaja može boraviti dete do 6 godina. Dete starije od 6 godina, a
mladje od 12 godina može boraviti pored maksimalnog broja osoba u apartmanu
bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5eur/danu. Postoje kuće u kojima boravak
više od maksimalnog broja osoba nije moguć ni uz doplatu. Pored takvih kuća,
ovo nije moguće ni u 1/2+1, 1/2+2,1/3+1 ,1/4, 1/5 studijima, 1/4+1 apartmanima,
1/5+1 duplexima.
Paket aranžmani
Cena sa zvezdicom * predstavlja cenu paket aranžmana i izražena je po osobi.
Uključuje smeštaj u izabranoj kući u odredjenom tipu smeštaja i autobuski prevoz.
Cena paket aranžmana je ista iz svih mesta garantovanog polaska autobuskog
prevoza na Sitoniju, osim za polaske iz Niša gde se cena umanjuje za 10 do 18 eura
po osobi, a u zavisnosti od načina plaćanja.
Spajanje smena
Gosti koji koriste autobuski prevoz i spajaju dve smene plaćaju cenu paket
aranžmana za jednu smenu i cenu najma smeštaja za narednu smenu boravka.
Gosti koji koriste sopstveni prevoz plaćaju zbir cena za obe smene, s tim što im se
odobrava popust u visini od 8%. (Ovaj popust se ne može sabirati sa ostalim
popustima, već se odobrava samo u slučaju da ga putnici nisu ostvarili uplatom u
celosti.) Popust ne važi u kućama koje nisu na popustu.
Smene sa nestandardnim trajanjem – 15 , 16, 17 ili 18 noćenja
Za ograničeni deo kapaciteta je moguće tzv. “sečenje smena” odnosno produženje
boravka korišćenjem jedne cele smene i uvek isključivo polovine druge smene.
Obračun takvog nestandardnog trajanja boravka vrši se sabiranjem pune cene
smene koja se koristi u punom trajanju i polovine cene smene u kojoj se koristi
samo polovina standardnog broja noćenja za tu smenu. Aranžmani sa
nestandardnim trajanjem su prvenstveno predviđeni za goste sa sopstvenim
prevozom i odobravaju se za najraniji početak letovanja od 19.juna zaključno sa
najkasnijim završetkom letovanja 30.avgusta. U slučaju da na datum početka i
završetka aranžmana nestandardnog trajanja agencija ima autobuski prevoz isti se
doplaćuje po cenama iz tabele cena prevoza.

Posebne skraćenice i oprema
DM – terasa sa direktnim pogledom na more
BM – terasa sa bočnim pogledom na more
UT – ulaz u studio je preko terase
NP – studio/apartman je u nivou niskog prizemlja
ZT -studio sa zajedničkom terasom
NN – nov nameštaj
Najam studija ili apartmana
Početak boravka je najranije u 15:00h prvog dana, a završava se najkasnije u 09:30h poslednjeg
dana smene/boravka. Cena uključuje troškove električne energije, tople i hladne vode,
korišćenja inventara, komunalnu taksu i porez. Sastavni deo inventara je posteljina (promena
jednom u toku smene) ali ne i peškiri, toalet papir, sapuni, sredstva za održavanje čistoće ili
pranje posudja. U toku boravka, gosti sami iznose smeće i održavaju čistoću a u obavezi su na
domaćinski odnos prema inventaru i opremi kao i na poštovanje kućnog reda. Eventualne štete,
prouzrokovane nepažnjom, treba prijaviti domaćinu ili predstavniku i iste nadoknaditi. U
određenim objektima vlasnici kuća/apartmana uzimaju jedan pasoš prilikom dolaska kao
garanciju naplate eventualne štete.
Pojedini standardi izgradnje i opremanja smeštajnog objekta i jedinica nisu adekvatni našim, na
čega Organizator nije mogao imati uticaja. Kuhinje su, većinom, opremljene samo
elementarnim inventarom za pripremanje, konzumiranje i čuvanje hrane sa time da je frižider,
većinom, od 140 litara odnosno mali, a rešo najčešće sa dva grejna tela, bez rerne. Kupatila su
uvek sa tušem (sa ili bez tuš kade), sa odvodnim cevima malih profila i ponekad skromnih
dimenzija. Kao i u većini delova Grčke, voda ni na Halkidikiju nije za piće. Na kvalitet, boju i
izgled vode iz vodovoda vlasnici kuća ne mogu imati uticaja. Lokalni vodovod garantuje
tehničku ispravnost vode za potrebe održavanja lične higijene. U nemogućnosti da u opisima
objekata detaljno navede sve karakteristike svih smeštajnih jedinica, Organizator predlaže da
korisnici usluga zatraže precizne informacije, pre prijave za izabrani studio ili apartman.
Oprema
Svi studiji i apartmani imaju terasu, wc i tuš sa toplom i hladnom vodom, sto i stolice, orman,
kuhinju sa frižiderom koja je opremljena prema broju osoba (tanjiri, čaše, šolje, noževi, viljuške,
kašike, šerpa, tiganj, džezva za kafu). Promena posteljine je na pola smene. Domaćini kuća na
dan zamene posteljine dostavljaju čistu posteljinu koju gosti sami zamenjuju kao što i sami
održavaju higijenu apartmana tokom svog boravka. Pored standardne opreme apartmani
mogu imati i odredjenu opremu koja ih izdvaja u odnosu na ostale apartmane iz ponude. U
cenovnicima su pored naziva određenih kuća nalaze brojevi. Brojevi su konkretni brojevi
određenog studija ili apartmana koji se u odredjenom smislu razlikuje u odnosu na studije/
apartmane istog tipa u okviru kuće. To se može odnositi na veličinu ili lokaciju terase, kao i na
prostranost samog apartmana, zbog koje i postoji razlika u ceni u odnosu na ostale iz
odredjene kuće. Molimo goste da ponesu svoje peškire, s obzirom da peškiru nisu deo
standardne opreme studija/apartmana.
KLIMA UREÐAJ – U kućama gde je korišćenje klima uredjaja uključeno u cenu, tj. nema
doplate – gratis je, a tehnički nije rešen automatski prestanak rada uredjaja prilikom otvaranja
prozora ili napuštanja sobe, korisnici se obavezuju na domaćinsko korišćenje istih. U kućama u
kojima se korišćenje klima uredjaja doplaćuje, doplata cene za klimu se kreće od 5-6 eur/dan i
razlikuje se od kuće do kuće. U duplexima ili apartmanima sa dva klima uređaja čije
korišćenje nije uključeno u cenu, doplata je 8 eur-a za oba uređaja (npr. Ostraco,
Papus…).
TV – televizija sa lokalnim programima
SAT TV – televizija sa lokalnim i jednim ili više stranih programa
Televizijski programi u apartmanima zavise uglavnom od vrste korisničkog paketa. U nekim
sobama korisnici imaju prijemnik gde gost sam bira kanal iz ponude tog satelita. U drugim
kućama, prijemnici se ne nalaze u svakoj sobi, te korisnik ima na raspologanju kombinaciju
analognih kanala + jedan ili nekoliko kanala iz satelitske ponude. Naznaka da kuća poseduje
satelitsku televiziju ne podrazumeva RTS, EUROSPORT. Molimo Vas da ukoliko neku kuću
birate zbog odredjenog kanala da se o prijemu istog podrobnije informišete u Vašoj turističkoj
agenciji.
WIRELESS -kuća ima signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta.
Uslugu besplatnog bežinog interneta pružaju domaćini kuća preko lokalnih provajdera internet
usluga. Protok prosečne brzine, koji se bežično šalje putem rutera u centralnom delu objekta,
nije predviđen za strogo profesionalnu upotrebu. Za korišćenje gost dobija šifru od
predstavnika ili domaćina kuće. Agencija nije u mogućnosti da garantuje, niti snosi
odgovornost, za jačinu signala, pokrivenost apsolutno svih studija kao ni brzinu protoka.
Ukoliko određenu kuću iz poslovnih ili drugih razloga birate upravo zbog ove usluge,
savetujemo da se pre uplate podrobnije informišete u Vašoj turistikoj agenciji kako bi Vam
preporučili čak i određenu sobu gde je proverena stabilnost i jačina signala.

SIMBOLI

Sopstveni prevoz
Za goste koji koriste sopstveni prevoz ne postoji niti doplata niti dinarski deo
aranžmana. Gosti se po dolasku u letovalište javljaju predstavniku koji ih smešta u
studije/apartmane.
Maksimalan broj osoba
Maksimalan broj osoba predstavlja broj osoba koji može boraviti u određenom
tipu smeštaja. Prilikom prijave se navode imena svih putnika koji će boraviti u
odredjenom studiju ili apartmanu. Iako je cena izražena po studiju/apartmanu, ista
je obračunata za tačno odredjen broj osoba u odredjenom studiju/apartmanu i
ovaj uslov se mora poštovati kako prilikom prijave tako i kasnije tokom boravka.
Autobuski prevoz
Za prevoz se koriste udobni visokopodni i spratni luksuzni turistički autobusi sa
TV/VIDEO i klima uređajem. Po dolasku gostiju u letovalište, goste sačekuju
predstavnici koji gostima prevoze prtljag od autobusa do ispred kuće. Transferi, do
i od Novog Sada, do i od Beograda, odnosno do i od mesta priključenja autobusu
na relaciji Subotica-Novi Sad-Beograd-Niš-Sitonija,mogu biti organizovani
minibusom, kombijem ili putničkim automobilom, a u zavisnosti od broja putnika.
Raspored sedenja u autobusu je određen redosledom prijave. Ukoliko stranke
imaju želju da odaberu sedište, to je moguće uz doplatu od 8 eur-a po osobi.
Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan korišćenja apartmana. Polazak iz
Beograda je u 19:00. Okvirno vreme polaska iz ostalih mesta je navedeno u tabeli,
tačno vreme polaska će biti potvrđeno pre polaska na put. Povratak iz letovališta u
zavisnosti od mesta je izmedju 17-19h.

NOVA USLUGA „ŽELJENO SEDIŠTE“ – uslovi

OUP

1
YUTA STANDARDI ZA OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010-84/2015) direktor TA “Astra travel“ iz Beograda dana 25.01.2017. god. utvrduje sledeće OPŠTE USLOVE PUTOVANJA 1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE: Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), unapred pripremljen i objavljen program putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora se istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja. Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “Astra travel-a” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom. Pre zaključivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten pre zaključenja Ugovora. U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku da li prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa nazivom i adrseom lica sa kojim je zaključio ugovor o garanciji putovanja, za slučaj insolventnosti. 2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zakljčen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje:Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u programu putovanja i potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa.(čl. 58 ZOT). Ako posrednik u ugovoru-potvrdi, ne naznači svojstvo u kome nastupa, posrednik u organizovanju putovanja smatra se kao organizator putovanja (čl.881 ZOO). Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava učinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana ako drugačije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora. Zaključenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.
2
Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova. 3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA: – U Ugovoru osim usluga iz Programa unese posebne zahteve putnika sa kojima se isključivo Organizator saglasio, – Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije – prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati, – Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti da se stara o pravima i interesima Putnika, – Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku; – Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa, – Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika. 4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA: – Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom, – Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator, – Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom, – Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag iI dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi), – Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova, – Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene, – Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji, – Da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika; – Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja. 5. CENE I SADRŢAJ USLUGA:
Cene su iskazane u stranoj valuti a obračun uplata vrši se u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke Organizatora na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako
3
drugačije nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika. Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge. Cena iz Ugovora uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća (dalje: Standardne usluge). Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: aerodromskih i lučkih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge). Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom. Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do pune cene putovanja. U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima. 6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene najkasnije 8 dana pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izražena u dinarima ili do promene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predviđenim slučajevima. Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade štete Organizatoru, ako najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene, obavesti Organizatora. Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu. Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru. 7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor. Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da očigledne štamparske i računske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.
4
Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora. Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predvidjeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja – već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično. Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje – sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen. Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskihm i drugih propisa i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povreduUgovora i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u celosti. Promena ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza. Kad treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom. 8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ: 8.1. Smeštaj: Ako drugačije nije posebno ugovoreno: – Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike,
– Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju
5
zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza, – Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.- Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa, – Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga. – Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta. – Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu. 8.2. Ishrana: Ako drugačije nije posebno ugovoreno: – Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija). – Usluga All inclusive i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao putnika sa sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi. – Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu , podrazumeva kontinentalni doručak. – Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem. U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane. 8.3. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno: – Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu. – Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju, – Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je dužan da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag, a u slučaju uočene nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja.
– Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza
6
Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova. – Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/pratilac – vozač. Vodič/pratilac -vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. – Putnik je dužan da se pridržava upustava vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl..) – Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja. – Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima. – Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgvornosti su Organizatora. 9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovlašćen da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu. Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu. Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik. Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 12. Opštih uslova. 10. PRTLJAG:
Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika naznačenim u programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se
7
primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero . Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedišta i predati ga ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima.Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putniika (prevoz će biti što je moguće bliže smeštajnom objektu). Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost. Osim kod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nose sa sobom. Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef ako je moguće. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Organizatora ili neposrednog izvršioca usluge. 11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA: 11.1. Pre početka putovanja: Organizator može vršiti izmenu programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene programa snosi organizator, a smanjenje troškova ide u korist putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja.Ako su u programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od putnika koji je zbog toga odustao od putovanja. (čl.879 ZOO). Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju: – nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre početka turističkog putovanja i – zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza. Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr.najmanje 80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu. U slučaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.
8
11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa. Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa sprovodjenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati pričinjenu eventualnu štetu. U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koji se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom. 12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA: 12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način kako je zaključen Ugovor. U slučaju blagovremenog odustajanja od putovanja, koje podrazumeva 90 dana u odnosu na osnov obračuna naknade koja pripada Organizatoru, Organizator zadržava administratvne troškove što je u skladu sa članom 99 Zakona o zaštiti potrošača. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to: Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana), Organizator ima pravo naknade za učinjene administrativne troškove u visini od 2000 dinara, što predstavlja deo cene putovanja izražene u dinarima. 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja, 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja , 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja, 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja, 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja, 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja. Izuzetno od napred navedenog, primenivaće se sledaća skala otkaza i to: a. kod brodskih krstarenja: 5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja, 15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja, 30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja, 50%od 28 do 15 dana pre početka putovanja, 80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja, 95% od 6 do 3. dana pre početka putovanja, 100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta
9
b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor: 5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja, 20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja , 50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja, 80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja, 100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja. Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, – poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja. Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja. Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak -korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Organizator je, u slučaju zamene putnika, obavezan da sa novim putnikom zaključi ugovor. U slučaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravača. Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanju u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza. 12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrdjeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede odredjene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14 ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.
10
13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja. U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0088/2017 od 25.01.2017 zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300054774 od 25.01.2017 godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŢBA I REŠAVANJE SPOROVA: Organizator putovanja je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena. Organizator putovanja je dužаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenjа reklamacije putnika. Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a U hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru. Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +381112622104, faksa +381112626450, radnim danima od 08.30h,-20.00 subotom od 09.00 do 14.00..h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: .astratravel@astratravel.rs Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati. Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdana reklamacija na licu mesta otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišcćen apartman i dr.nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora, o tome
11
sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje adekavtnog altermativnog rešenja smatra se da je Program u celosti izvršen. Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator. Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga. Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja nedostataka”, dostavi osnovan i dokumentovanu reklamaciju (pisanureklamaciju na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne prigovore. Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Beogradu, ul Svetozara Markovića br. 4. Putnik može dа izjаvi reklamaciju usmeno nа prodаjnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno zа prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i dа Putniku izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, sаopšti broj pod kojim je zаveden njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora. Organizator je dužan u roku od 8 dana dostaviti putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u ceni, sve od dana prijema uredne reklamacije. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija. Ukoliko reklamacijar nije kompletna i isti treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja. Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne. Sniženje cene po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremeno jreklamaciji po ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju medjusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTA, kada je Organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
12
Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koja su te usluge izvršila. Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora. 15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE: 15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika. Na Program po zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano. Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno vise pojedinačnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kruzna tura itd.), naknada za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se sabira. Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to: 5% ako se putovanje otkaže do 60 dana pre početka putovanja (blagovremeni otkaz) 15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja, 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja , 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja, 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja, 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja, 100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja. 15.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tudje usluge (dalje: Posrednik usluge). Za individualne i »rezervacije na upit« Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kusru banke Organizatora na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator u celosti. Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo izmedju Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge. Kod pojedinačnih turističkih usluga primenuje se sledeća skala otkaza, ako drugačije nije ugovreno: a. za hotelski smeštaj: do 30 dana pre početka putovanja 10% od 29. do 22 dana pre početka putovanja 15% od 21. do 8 dana pre početka putovanja 25% od 7 dana pre početka putovanja 50% od 6 dana do i nakon početka korišćenja 100% od cene
13
b. za zakup apartmana po jedinici: do 45 dana pre početka putovanja 20% od 44. do 30. dana pre početka putovanja 50% od 29. dana pre početka putovanja 70% i od 15 dana do i nakon početka korišćenja 100%, . c. kod zakupa kamp vozila i motora: do 31 dana pre početka putovanja 20% od 30. do 22. dana pre početka putovanja 30% od 21. do 8. dana pre početka putovanja 50% od 7. do 3. dana pre početka putovanja 65% od 2. dana pre početka putovanja ili kod nepojavljivanja 80% d. Iznajmljivanje Rent a car vozila: Putnik prihvata u celosti Opšte uslove iznajmljivanja vozila koji se nalaze na poleđini tipskog Ugovora o iznajmljivanju vozila. Ako ugovorom o najmu vozila nije drugačije predviđeno važe sledeća pravila: Rezervacije i potvrde važe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za određeni model. Agencije zadržavaju pravo da klijentima daju na raspolaganje isto ili skuplje vozilo nego što je rezervisano, što nikako ne može da bude razlog za postavljanje zahteva za nadoknadu štete npr. zbog povećane potrošnje goriva. Naplata iznajmljivanja vozila se vrši po završenoj usluzi. Po pravilu je potrebno da se na licu mesta rezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit. U slučaju saobraćajne nezgode, oštećenja ili krađe iznajmljenog vozila zadržava se sigurnosni depozit kao participacija. U sledećim slučajevima odgovornost Putnika je isključiva i to za: štete koje nastanu usled nepoštovanja uslova iznajmljivanja; grubi nehat ili alkoholisanost pri vožnji; oštećenja na karteru ulja ili na donjem postroju vozila; prouzrokovani troškovi za hotel, telefon ili odvoženje;gubitak ili oštećenje ključeva;troškovi za privatne stvari, koje su oštećene u saobraćajnoj nezgod ili ukradene iz vozila;potpuno oštećenje pneumatika. U slučaju štete na vozilu na licu mesta Putnik je dužan: odmah obavestiti policiju i sačiniti policijski zapisnik o nezgodi i šteti i odmah obavestiti agenciju za rent a car. Agencija i osiguravajuća kuća ne mogu priznati niti delmičnu, niti totalnu štetu na vozilu ukoliko je ovlašćeni vozač vozio pod dejstvom alkohola, droge i sl. Polisa obezbeđuje Putnika, kao i drugog ovlašćenog vozača u saglasnosti sa odredbama opštih uslova osiguranja i Ugovora o najmu. Obavezna polisa osiguranja po zakonu porkiva samo povredu i/ili smrt lica (putnika) i štetu nanešenu trećem licu i njegovoj imovini. Sledeća dokumenta su neophodna radi prihvatanja štete i povraćaja participacije:policijski zapisnik i zapisnik o šteti; kopiju ugovora o iznajmljivanju;dokaz o uplati depozita ( račun agencije za rent a car ili izvod sa kreditne kartice);origimal ključevi i saobraćajna dozvola vozila. Taksa za aerodromske usluge za najam vozila koji je započet na aerodromu se plaća u visini od 10% iznosa vrednosti Ugovora o najmu. Taksa za preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije agencije u zemlji, kao i u inostranstvi plaća se posebna taksa.Iznajmljneim vozilom Putnik može putovati u inostranstvo po specijalnim uslovima i posebnu saglasnot agencije. Troškove utrošenog goriva za vozilo u periodu najma plaća Putnik. Sedišta za decu, lanci za sneg i dr. na zahtev Putnika mogu biti obezbeđeni uz dodatnu nadoknadu. Putnik potvrđuje da ce njegovi lični podaci uneti u ugovor o najmu vozila verodostojni i da je saglasan se mogu preneti trećim licima radi utvrđjivanja njegovog identiteta i finansijskog kredibiliteta. e. ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte / markice za prevoz (npr metro, voz, autobus), karte za trajekt, skipas, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinačni transferi i dr. prilikom eventualnog otkaza Putniku se obračunavaju troškovi u visini cene ugvorene svake pojedinačne usluge.
14
Kod ugovorene pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog storniranja treba vratiti već primljene karte za linijske letove, železničke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom moraju zaračunati pune cene. U slučaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne trošove i eventualno nastalu štetu. 16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima. 17. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaoci usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora. Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opte uslove. Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA, Beograd, Kondina 14 za rešavanje međusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTA i propisa R. Srbije. Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prаvа putnika dа pokrene određeni postupаk ili dа upotrebi određeno prаvno sredstvo zа zаštitu svojih prаvа, na način predviđen propisima R. Srbije. Ovi Opšti uslovi važe od 25.01.2017.god. kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi objavljeni 25.01.2016 .godine.

M.P.

Ime i potpis direktora Ivana Ilić

Uslovi i način plaćanja apartmanskog smeštaja

Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa
aranžmana. Preostalih 60% od celokupnog iznosa aranžmana potrebno je uplatiti
najkasnije do mesec dana pre polaska na put.
Dinamika plaćanja
1. UPLATA U CELOSTI pre putovanja. Popusti koji se na ovaj način ostvaruju
opisani su na prethodnoj stranici.
2. UPLATA NA RATE uz akontaciju od 30%. Sve rate se obračunavaju u EUR-ima a
naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti na dan dospeća rate i dospevaju najkasnije
do 15-og u mesecu.
– ČEKOVIMA na do 12 MESEČNIH RATA BEZ UVEĆANJA, s tim da poslednja rata
dospeva najkasnije 15.12.2017. Iznos pojedinačne rate bi bio obračunat u eurima, a
stvarna naplata bi bila u kešu ili čekovima u dinarskoj protivvrednosti po kursu na
dan donošenja ili dospeća rate, najkasnije svakog 15-og u mesecu. Za rate koje
dospevaju tokom ili posle iskorišćenog aranžmana, neophodno je deponovanje
čekova u agenciji 15 dana pre polaska na put.
– preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 12 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE s
tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2017. Rata se obračunava u eurima,
a stvarna naplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.
3. PLATNE KARTICE Visa, Master, Dina i Maestro.
4. KREDIT BANKE po uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora.
Ukoliko banka uplati sva sredstva u celosti i ostvarićete popust koji se odobrava za
uplatu u celosti bez dodatnog gotovinskog popusta.

Program putovanja obuhvata:

– smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
– prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju
da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda
paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
– zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo UNIQA osiguranje
– fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
– ostale nepomenute troškove
Cenovnik važi od 22. decembra do objave sledećeg zvaničnog cenovni

Najam studija/apartmana
Cene su za najam studija/apartmana za navedeni broj noći i maksimalan broj
osoba bez obzira na uzrast. Pored navedenog broja osoba bez posebne doplate i
bez sopstvenog ležaja može boraviti dete do 6 godina. Dete starije od 6 godina, a
mladje od 12 godina može boraviti pored maksimalnog broja osoba u apartmanu
bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5eur/danu. Postoje kuće u kojima boravak
više od maksimalnog broja osoba nije moguć ni uz doplatu. Pored takvih kuća,
ovo nije moguće ni u 1/2+1, 1/2+2,1/3+1 ,1/4, 1/5 studijima, 1/4+1 apartmanima,
1/5+1 duplexima.
Paket aranžmani
Cena sa zvezdicom * predstavlja cenu paket aranžmana i izražena je po osobi.
Uključuje smeštaj u izabranoj kući u odredjenom tipu smeštaja i autobuski prevoz.
Cena paket aranžmana je ista iz svih mesta garantovanog polaska autobuskog
prevoza na Sitoniju, osim za polaske iz Niša gde se cena umanjuje za 10 do 18 eura
po osobi, a u zavisnosti od načina plaćanja.
Spajanje smena
Gosti koji koriste autobuski prevoz i spajaju dve smene plaćaju cenu paket
aranžmana za jednu smenu i cenu najma smeštaja za narednu smenu boravka.
Gosti koji koriste sopstveni prevoz plaćaju zbir cena za obe smene, s tim što im se
odobrava popust u visini od 8%. (Ovaj popust se ne može sabirati sa ostalim
popustima, već se odobrava samo u slučaju da ga putnici nisu ostvarili uplatom u
celosti.) Popust ne važi u kućama koje nisu na popustu.
Smene sa nestandardnim trajanjem – 15 , 16, 17 ili 18 noćenja
Za ograničeni deo kapaciteta je moguće tzv. “sečenje smena” odnosno produženje
boravka korišćenjem jedne cele smene i uvek isključivo polovine druge smene.
Obračun takvog nestandardnog trajanja boravka vrši se sabiranjem pune cene
smene koja se koristi u punom trajanju i polovine cene smene u kojoj se koristi
samo polovina standardnog broja noćenja za tu smenu. Aranžmani sa
nestandardnim trajanjem su prvenstveno predviđeni za goste sa sopstvenim
prevozom i odobravaju se za najraniji početak letovanja od 19.juna zaključno sa
najkasnijim završetkom letovanja 30.avgusta. U slučaju da na datum početka i
završetka aranžmana nestandardnog trajanja agencija ima autobuski prevoz isti se
doplaćuje po cenama iz tabele cena prevoza.

Posebne skraćenice i oprema
DM – terasa sa direktnim pogledom na more
BM – terasa sa bočnim pogledom na more
UT – ulaz u studio je preko terase
NP – studio/apartman je u nivou niskog prizemlja
ZT -studio sa zajedničkom terasom
NN – nov nameštaj
Najam studija ili apartmana
Početak boravka je najranije u 15:00h prvog dana, a završava se najkasnije u 09:30h poslednjeg
dana smene/boravka. Cena uključuje troškove električne energije, tople i hladne vode,
korišćenja inventara, komunalnu taksu i porez. Sastavni deo inventara je posteljina (promena
jednom u toku smene) ali ne i peškiri, toalet papir, sapuni, sredstva za održavanje čistoće ili
pranje posudja. U toku boravka, gosti sami iznose smeće i održavaju čistoću a u obavezi su na
domaćinski odnos prema inventaru i opremi kao i na poštovanje kućnog reda. Eventualne štete,
prouzrokovane nepažnjom, treba prijaviti domaćinu ili predstavniku i iste nadoknaditi. U
određenim objektima vlasnici kuća/apartmana uzimaju jedan pasoš prilikom dolaska kao
garanciju naplate eventualne štete.
Pojedini standardi izgradnje i opremanja smeštajnog objekta i jedinica nisu adekvatni našim, na
čega Organizator nije mogao imati uticaja. Kuhinje su, većinom, opremljene samo
elementarnim inventarom za pripremanje, konzumiranje i čuvanje hrane sa time da je frižider,
većinom, od 140 litara odnosno mali, a rešo najčešće sa dva grejna tela, bez rerne. Kupatila su
uvek sa tušem (sa ili bez tuš kade), sa odvodnim cevima malih profila i ponekad skromnih
dimenzija. Kao i u većini delova Grčke, voda ni na Halkidikiju nije za piće. Na kvalitet, boju i
izgled vode iz vodovoda vlasnici kuća ne mogu imati uticaja. Lokalni vodovod garantuje
tehničku ispravnost vode za potrebe održavanja lične higijene. U nemogućnosti da u opisima
objekata detaljno navede sve karakteristike svih smeštajnih jedinica, Organizator predlaže da
korisnici usluga zatraže precizne informacije, pre prijave za izabrani studio ili apartman.
Oprema
Svi studiji i apartmani imaju terasu, wc i tuš sa toplom i hladnom vodom, sto i stolice, orman,
kuhinju sa frižiderom koja je opremljena prema broju osoba (tanjiri, čaše, šolje, noževi, viljuške,
kašike, šerpa, tiganj, džezva za kafu). Promena posteljine je na pola smene. Domaćini kuća na
dan zamene posteljine dostavljaju čistu posteljinu koju gosti sami zamenjuju kao što i sami
održavaju higijenu apartmana tokom svog boravka. Pored standardne opreme apartmani
mogu imati i odredjenu opremu koja ih izdvaja u odnosu na ostale apartmane iz ponude. U
cenovnicima su pored naziva određenih kuća nalaze brojevi. Brojevi su konkretni brojevi
određenog studija ili apartmana koji se u odredjenom smislu razlikuje u odnosu na studije/
apartmane istog tipa u okviru kuće. To se može odnositi na veličinu ili lokaciju terase, kao i na
prostranost samog apartmana, zbog koje i postoji razlika u ceni u odnosu na ostale iz
odredjene kuće. Molimo goste da ponesu svoje peškire, s obzirom da peškiru nisu deo
standardne opreme studija/apartmana.
KLIMA UREÐAJ – U kućama gde je korišćenje klima uredjaja uključeno u cenu, tj. nema
doplate – gratis je, a tehnički nije rešen automatski prestanak rada uredjaja prilikom otvaranja
prozora ili napuštanja sobe, korisnici se obavezuju na domaćinsko korišćenje istih. U kućama u
kojima se korišćenje klima uredjaja doplaćuje, doplata cene za klimu se kreće od 5-6 eur/dan i
razlikuje se od kuće do kuće. U duplexima ili apartmanima sa dva klima uređaja čije
korišćenje nije uključeno u cenu, doplata je 8 eur-a za oba uređaja (npr. Ostraco,
Papus…).
TV – televizija sa lokalnim programima
SAT TV – televizija sa lokalnim i jednim ili više stranih programa
Televizijski programi u apartmanima zavise uglavnom od vrste korisničkog paketa. U nekim
sobama korisnici imaju prijemnik gde gost sam bira kanal iz ponude tog satelita. U drugim
kućama, prijemnici se ne nalaze u svakoj sobi, te korisnik ima na raspologanju kombinaciju
analognih kanala + jedan ili nekoliko kanala iz satelitske ponude. Naznaka da kuća poseduje
satelitsku televiziju ne podrazumeva RTS, EUROSPORT. Molimo Vas da ukoliko neku kuću
birate zbog odredjenog kanala da se o prijemu istog podrobnije informišete u Vašoj turističkoj
agenciji.
WIRELESS -kuća ima signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta.
Uslugu besplatnog bežinog interneta pružaju domaćini kuća preko lokalnih provajdera internet
usluga. Protok prosečne brzine, koji se bežično šalje putem rutera u centralnom delu objekta,
nije predviđen za strogo profesionalnu upotrebu. Za korišćenje gost dobija šifru od
predstavnika ili domaćina kuće. Agencija nije u mogućnosti da garantuje, niti snosi
odgovornost, za jačinu signala, pokrivenost apsolutno svih studija kao ni brzinu protoka.
Ukoliko određenu kuću iz poslovnih ili drugih razloga birate upravo zbog ove usluge,
savetujemo da se pre uplate podrobnije informišete u Vašoj turistikoj agenciji kako bi Vam
preporučili čak i određenu sobu gde je proverena stabilnost i jačina signala.

SIMBOLI

Sopstveni prevoz
Za goste koji koriste sopstveni prevoz ne postoji niti doplata niti dinarski deo
aranžmana. Gosti se po dolasku u letovalište javljaju predstavniku koji ih smešta u
studije/apartmane.
Maksimalan broj osoba
Maksimalan broj osoba predstavlja broj osoba koji može boraviti u određenom
tipu smeštaja. Prilikom prijave se navode imena svih putnika koji će boraviti u
odredjenom studiju ili apartmanu. Iako je cena izražena po studiju/apartmanu, ista
je obračunata za tačno odredjen broj osoba u odredjenom studiju/apartmanu i
ovaj uslov se mora poštovati kako prilikom prijave tako i kasnije tokom boravka.
Autobuski prevoz
Za prevoz se koriste udobni visokopodni i spratni luksuzni turistički autobusi sa
TV/VIDEO i klima uređajem. Po dolasku gostiju u letovalište, goste sačekuju
predstavnici koji gostima prevoze prtljag od autobusa do ispred kuće. Transferi, do
i od Novog Sada, do i od Beograda, odnosno do i od mesta priključenja autobusu
na relaciji Subotica-Novi Sad-Beograd-Niš-Sitonija,mogu biti organizovani
minibusom, kombijem ili putničkim automobilom, a u zavisnosti od broja putnika.
Raspored sedenja u autobusu je određen redosledom prijave. Ukoliko stranke
imaju želju da odaberu sedište, to je moguće uz doplatu od 8 eur-a po osobi.
Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan korišćenja apartmana. Polazak iz
Beograda je u 19:00. Okvirno vreme polaska iz ostalih mesta je navedeno u tabeli,
tačno vreme polaska će biti potvrđeno pre polaska na put. Povratak iz letovališta u
zavisnosti od mesta je izmedju 17-19h.

OUP

YUTA STANDARDI ZA OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
Na osnovu ĉlana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010-84/2015) direktor TA
“Astra travel“ iz Beograda dana 25.01.2016. god. utvrduje sledeće
OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u
ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrĊuje da su mu uruĉeni ovi Opšti uslovi putovanja
(dalje: Opšti uslovi), unapred pripremljen i objavljen program putovanja ( dalje: Program), da je kao i
svi putnici iz ugovora se istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim
mogućnostima putnog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova ĉine sastavni deo Ugovora izmeĊu Putnika i TA “Astra travel-a” kao
organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi
definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zakljuĉivanja Ugovora Organizator moţe u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu.
Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zakljuĉenja Ugovora Putnik o svim eventualnim
promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten pre zakljuĉenja Ugovora.
U sluĉaju postojanja razlike izmeĊu prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi
Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 ĉasova. Ukoliko Putnik
ne obavesti Organizatora u navedenom roku da li prihvata novouĉinjeni Program – ponudu, Ugovor se
smatra raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa nazivom i
adrseom lica sa kojim je zakljuĉio ugovor o garanciji putovanja, za sluĉaj insolventnosti.
2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaĉu
zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje moţe prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno
izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turistiĉkim agencijama koje imaju sa
Organizatorom zakljĉen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje:Posrednik). Posrednik koji nudi
na prodaju i prodaje turistiĉko putovanje duţan je da u programu putovanja i potvrdi o putovanju
naznaĉi svojstvo u kome nastupa.(ĉl. 58 ZOT). Ako posrednik u ugovoru-potvrdi, ne naznaĉi svojstvo
u kome nastupa, posrednik u organizovanju putovanja smatra se kao organizator putovanja (ĉl.881
ZOO). Prijava Putnika postaje punovaţna kada je potvrĊena zakljuĉenjem Ugovora na naĉin na koji
je Prijava uĉinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranţmana ako drugaĉije nije
ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, ako drugaĉije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre poĉetka
putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u
skladu sa taĉkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne
samo za jednog odreĊenog putnika iz Ugovora.
Zakljuĉenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni
deo i ne moţe se menjati, osim ako ugovorne strane izriĉito ugovore drugaĉije ili ako promene
nastanu usled više sile. Ukoliko doĊe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene vaţe
za sve navedene putnike u Ugovoru.
2
Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na raĉun Organizatora ili Posrednika. U
sluĉaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate
aranţmana, Organizator putovanja moţe odustati od Ugovora i traţiti nadoknadu u skladu sa taĉkom
12. ovih Opštih uslova.
3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:
– U Ugovoru osim usluga iz Programa unese posebne zahteve putnika sa kojima se iskljuĉivo
Organizator saglasio,
– Isplati srazmernu realnu razliku izmeĊu ugovorene cene i cene putovanja sniţene srazmerno
neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniţenje cene) povodom blagovremene i
osnovane pisane reklamacije – prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim
ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo
ugovoreni neposredni pruţalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviĊenih
dogaĊaja na koje Organizator nema uticaja i ĉije su posledice neizbeţne uprkos primeni duţne
paţnje ili nekim drugim dogaĊajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,
– Saglasno dobrim poslovnim obiĉajima u ovoj oblasti da se stara o pravima i interesima Putnika,
– Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne
agencije partnera a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nuţnu pomoć
Putniku;
– Ne odgovara za usluge pruţene Putniku od strane drugih lica van Programa,
– Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadrţane u
Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne
mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:
– Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne
posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
– Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeĊuje i za njih ne odgovara
Organizator,
– Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na naĉin predviĊen Ugovorom,
– Da Organizatoru blagovremeno dostavi taĉne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za
organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag iI dr. ispunjavaju uslove odreĊene
propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (graniĉni, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) ,
– Da nadoknadi štetu koju priĉini neposrednim pruţaocima usluga ili trećim licima kršenjem
zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
– Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove
prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
– Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili
licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
– Da se pre zakljuĉenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije
(www.msp.gov.rs) i na druge naĉine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;
– Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora
o taĉnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.
5. CENE I SADRŢAJ USLUGA: Cene su iskazane u stranoj valuti a obraĉun uplata vrši se u
dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke Organizatora na dan uplate, odnosno po kursu
3
navedenom u Programu ili ako drugaĉije nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne
politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.
Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta
neposrednom izvršiocu usluge.
Cena iz Ugovora ukljuĉuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više
sledećih usluga proseĉnog kvaliteta uobiĉajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja, ishrane,
prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća
(dalje: Standardne usluge).
Cena aranţmana ne ukljuĉuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor),
troškove: aerodromskih i luĉkih taksi, lokalnog turistiĉkog vodiĉa, predstavnika organizatora,
turistiĉkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja leţaljki i suncobrana, pribavljanja viza,
ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja
sobnog bara, klima ureĊaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog
sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim
karakteristikama (pogled, sprat, veliĉina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviĊene
Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno
date u Programu odreĊeni su od neposrednih pruţalaca usluga i iste treba tumaĉiti restriktivno (npr.
za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u
odnosu na dan poĉetka putovanja a ne datum zakljuĉenja ugovora). U sluĉaju pogrešno navedene
starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do pune cene putovanja.
U cenu nisu ukljuĉeni i Organizator ne moţe biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno
izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pruţalac usluga, a nisu bile
predviĊene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za uĉešće Putnika na sportskim i drugim
slobodnim aktivnostima.
6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Organizator moţe zahtevati povećanje
ugovorene cene najkasnije 8 dana pre poĉetka putovanja ako je nakon zakljuĉenja Ugovora došlo do
promene u kursu razmene valute, kada je cena izraţena u dinarima ili do promene u tarifama
prevoznika i u drugim zakonom predviĊenim sluĉajevima.
Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sliĉan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili moţe
putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade štete Organizatoru, ako najkasnije u
roku od 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene, obavesti Organizatora. Ako u
naznaĉenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se
da je saglasan sa novom cenom, a što moţe biti i kroz izvršenu uplatu.
Naknadna sniţenja cena Programa ne mogu se odnositi na već zakljuĉene Ugovore i ne mogu biti
osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru.
7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju
standardne usluge proseĉnog kvaliteta, uobiĉajene i specifiĉne za odreĊene destinacije, mesta i
objekte. U sluĉaju da putnik ţeli neke usluge van Programa, o tome mora zakljuĉiti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima
Posrednika i neposrednih pruţalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije
izriĉito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadrţanih u svojim Programima,
4
odnosno na svom web sajtu, s tim da oĉigledne štamparske i raĉunske greške daju pravo
Organizatoru na osporavanje Ugovora.
Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema sluţbenoj
kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, razliĉiti su i nisu uporedivi po
destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od
cene aranţmana, izabrane destinacije i kategorizacije odreĊene po lokalnim-nacionalnim propisima i
van nadzora i uticaja su Organizatora.
Datum poĉetka i završetka putovanja utvrĊen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak
putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili
izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graniĉnim prelazima, stanju na
putevima, dozvolama nadleţnih vlasti, tehniĉkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da
utiĉu na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne moţe uticati, te
zbog toga za takve sluĉajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su
predvidjeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja – već
samo oznaĉavaju kalendarski dan poĉetka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi
odgovornost zbog veĉernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim veĉernjim
ĉasovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim ĉasovima i sliĉno.
Za avio aranţmane ugovoreno vreme poĉetka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je
najmanje 2 ĉasa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U
sluĉaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost,
već se primenjuju nacionalni i meĊunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak –
dolazak, poletanje – sletanje aviona kod ĉarter letova je u kasnim veĉernjim ili ranim jutarnjim
ĉasovima i ako je npr. obezbeĊen ugovoreni poĉetni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u
smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.
Usluge turistiĉkog vodiĉa, pratioca, lokalnog vodiĉa, animatora ili lokalnog predstavnika ne
podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nuţnu
pomoć Putniku po unapred utvrĊenim terminima periodiĉnog deţurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili
na drugi prikladan naĉin. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi
sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskihm i drugih propisa i dr.) obavezuju putnika
a nepridrţavanje pomenutih instrukcija predstavlja povreduUgovora i sve eventualne posledice i štetu
u takvom sluĉaju snosi Putnik u celosti.
Promena ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene
ukoliko se ne odraţavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz
navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator
snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.
Kad treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo odreĊenu turistiĉku uslugu, Organizator ima
pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto
solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće
prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na
putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.
8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
8.1. Smeštaj: Ako drugaĉije nije posebno ugovoreno:
– Putnik će biti smešten u bilo koju sluţbeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu
opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i poloţaj objekta, spratnost, blizinu
buke, parkinga i dr. katakteristike,
– Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan poĉetka korišćenja usluge, a napuštanje
objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju
5
zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja
smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
– Trokrevetne i ĉetvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) odreĊuju se u skladu
sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.- Funkcionisanje klima ureĊaja u smeštajnim
objektima razliĉit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 ĉasa,
– Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa,
propisanih pravila i obiĉaja utvrĊenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pruţalaca
usluga.
– Nakon otpoĉinjanja turistiĉkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni
smeštaj moţe se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u
ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niţe kategorije moţe se
izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog
objekta.
– Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a
naroĉito na: deponovanja i ĉuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe,
poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u odreĊeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer
Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.
8.2. Ishrana: Ako drugaĉije nije posebno ugovoreno:
– Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi preteţno od visine cene aranţmana, kategorije
objekta, destinacije i lokalnih obiĉaja bez obzira da li je usluţivanje po principu samoposluţivanje ili
posluţivanja (menija).
– Usluga All inclusive i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora
biti identiĉna ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao putnika sa
sadrţajem All inclusive usluge u pismenoj formi.
– Doruĉak, ako drugaĉije nije naznaĉeno u Programu , podrazumeva kontinentalni doruĉak.
– Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge
samoposluţivanja uslugu ishrane izvrši posluţivanjem.
U smeštajnom objektu su identiĉni uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija
lica ili lica sa posebnim potrebama. U sluĉaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pruţaocem
ishrane postigne drugaĉiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno
izvršenu usluge ishrane.
8.3. Prevoz: Ako drugaĉije nije posebno ugovoreno:
– Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turistiĉkim autobusima ili drugim sredstvima prema
propisima i kriterijumima koji vaţe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angaţuje Organizator
i primenjuju se propisi, principi i pravila odreĊenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom
prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti ukljuĉen obrok i piće tokom putovanja
itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuĊeno mesto u prevoznom sredstvu.
– Organizator ima pravo da za prevoz angaţuje sve tipove turistiĉkih autobusa koji ispunjavaju uslove
predviĊene propisima (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to
okolnosti uslovljavaju,
– Za vreme voţnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je duţan
da svu nastalu štetu svojom nepaţnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je
duţan da pre puta proveri i usaglasi svoja liĉna i putna dokumenta i prtljag, a u sluĉaju uoĉene
nepravilnosti obavesti vodiĉa/pratioca putovanja.
– Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i
pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u
prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza
Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja,
6
primenjivaće se skala otkaza iz taĉke 12. Opštih uslova.
– Putni pravac, pauze, mesta i duţine njihovog trajanja odreĊuje vodiĉ/pratilac – vozaĉ. Vodiĉ/pratilac –
vozaĉ ima pravo da, zbog nepredvidivih, neiţbeţnih ili bezbedosnosnih i sliĉnih okolnosti, promeni
red voţnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. – Putnik je duţan da se pridrţava upustava
vozaĉa ili vodiĉa/pratioca putovanja (duţine pauze i sl..)
– NeusklaĊenost liĉnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i
dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili ĉak proglašenje karte
neregularnom za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka
kada mu se uruĉi na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske
karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom
putovanja.
– Avionske ili posebne prevozne karte vaţe samo na njima naznaĉenim datumima i vremenima.
– Prevoz Putnika vazdušnim, ţelezniĉkim, morskim, reĉnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja
se i direktna je odgovornost ovih prevoznika odreĊena u skladu sa propisima i obiĉajima kojima se
regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgvornosti su Organizatora.
9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u Programu
odnose se iskljuĉivo na drţavljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i
nije duţan upoznati putnike drţavljane drugih drţava na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.)
koji vaţe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog drţavljanina da se informiše kod
nadleţnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.
Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati vaţeću putnu ispravu sa rokom vaţenja još najmanje 6
meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne
podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Sluţbenik agencije
Organizatora, niti Posrednika nije ovlašćen da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i
dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantuje
dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i
drugih dokumenta ili ako pograniĉne vlasti ili imigracione sluţbe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji
boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene,
duţan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po
tom osnovu.
Putnik je duţan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifiĉna
ishrana, karakteristike smeštaja itd. zbog hroniĉne bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom
Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za
putovanja u zemlje, u kojima vaţe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku
odreĊenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće
potvrde o tome i da u sluĉaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.
Putnik je duţan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u
kojima boravi, te u sluĉaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve
posledice i troškove snosi sam putnik.
Ukoliko se putovanje ne moţe realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove taĉke,
primenuju se odredbe taĉke 12. Opštih uslova.
10. PRTLJAG: Prevoz prtljaga do odreĊene teţine koju odreĊuje avio prevoznik, je besplatan. Višak
prtljaga Putnik plaća prema vaţećim cenama prevoznika naznaĉenim u programu putovanja.
Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je iskljuĉiva obaveza Putnika. Na svim
aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ruĉnim prtljagom, te
preporuĉujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na
7
telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero . Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je
duţan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadleţnoj aerodromskoj sluţbi za izgubljeni prtljag, jer
avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete.
Kod prevoza autobusom putnik moţe poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedišta i predati ga
ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je
duţan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju
prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava
po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pruţaoca usluge smeštaja ili osiguranja a
prema vaţećim meĊunarodnim i domaćim propisima.Prenos prtljaga od mesta parkiranja do
smeštajne jedinice je obaveza putniika (prevoz će biti što je moguće bliţe smeštajnom objektu). Za
zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.
Osim kod namere i grube nepaţnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete, koji
se obiĉno ne nose sa sobom, izuzev kada je izriĉito preuzeo predmete na ĉuvanje. Zato se Putniku
ne preporuĉuje, da na putovanje nosi vredne predmete a u suprotnom da iste preda uredno na
ĉuvanje ili da ih nose sa sobom.
Duţnost putnika je da vidljivo oznaĉi svoj prtljag sa liĉnim podacima, i da liĉne dokumenta, stvari i
vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov
nestanak. Preporuĉuje se da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehniĉki instrumenti i medikamenti
nose iskljuĉivo u ruĉnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef ako je moguće.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku
Organizatora ili neposrednog izvršioca usluge.
11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:
11.1. Pre poĉetka putovanja: Organizator moţe vršiti izmenu programa putovanja samo ako su
izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator putovanja nije mogao predvideti,
izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene programa snosi organizator, a smanjenje
troškova ide u korist putnika. Zamena ugovorenog smeštaja moţe se vršiti samo upotrebom objekta
iste kategorije, ili na teret organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu
smeštaja.Ako su u programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, organizator
putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od putnika koji je zbog toga odustao od putovanja.
(ĉl.879 ZOO).
Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u sluĉaju:
– nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5
dana pre poĉetka turistiĉkog putovanja i
– zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi
da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne
objavljuje i Ugovor ne zakljuĉuje,
uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana
otkaza.
Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih
putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u
Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na
posebno ugovorenim avio-ĉarter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr.najmanje 80% popunjenosti
kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu.
U sluĉaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriĉe bilo kakvih potraţivanja prema Organizatoru po
8
osnovu prvobitno zakljuĉenog Ugovora.
11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o ĉemu je duţan bez odlaganja na
najpogodniji naĉin obavestiti Putnika, zadrţava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo
promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje
(promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, guţva na granicama ili u
saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviĊenog za obilazak, promene u viznom reţimu,
bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile)
bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim sluĉajevima Organizator
sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.
Organizator se oslobaĊa ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa sprovodjenje putovanja usled
grubog i nedoliĉnog ponašanja, bez obzira na izreĉenu opomenu. U tom sluĉaju putnik ima obavezu
da organizatoru nadoknati priĉinjenu eventualnu štetu.
U sluĉaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti,
a koji se mogu podvesti pod višu silu (teroristiĉkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze,
epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju
pravo raskinuti Ugovor, pri ĉemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno uĉinjene troškove i
obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu
odgvornost ako Putnik odbije ponuĊeni povratak obezbeĊenim prevoznim sredstvom.
12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
12.1. Pre poĉetka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o ĉemu je duţan pismeno
izvestiti Organizatora na naĉin kako je zakljuĉen Ugovor. U sluĉaju blagovremenog odustajanja od
putovanja, koje podrazumeva 90 dana u odnosu na osnov obraĉuna naknade koja pripada
Organizatoru, Organizator zadrţava administratvne troškove što je u skladu sa ĉlanom 99 Zakona o
zaštiti potrošaĉa. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obraĉun naknade koja
pripada Organizatoru, izraţene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja,
ako Programom nije drugaĉije odreĊeno i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaţe putovanje (90 do 45 dana), Organizator ima pravo naknade za
uĉinjene administrativne troškove u visini od 2000 dinara, što predstavlja deo cene putovanja
izraţene u dinarima.
10 % ako se putovanje otkaţe od 44 do 30 dana pre poĉetka putovanja,
20 % ako se otkaţe 29 do 20 dana pre poĉetka putovanja ,
40 % ako se otkaţe 19 do 15 dana pre poĉetka putovanja,
80 % ako se otkaţe 14 do 10 dana pre poĉetka putovanja,
90 % ako se otkaţe 9 do 6 dana pre poĉetka putovanja,
100 % ako se otkaţe 5 do 0 dana pre poĉetka putovanja ili u toku putovanja.
Izuzetno od napred navedenog, primenivaće se sledaća skala otkaza i to:
a. kod brodskih krstarenja-
5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre poĉetka putovanja,
15% od 90 do 45 dana pre poĉetka putovanja,
30% od 44 do 29 dana pre poĉetka putovanja,
50%od 28 do 15 dana pre poĉetka putovanja,
80% od 14 do 7 dana pre poĉetka putovanja,
95% od 6 do 3. dana pre poĉetka putovanja,
100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta
9
b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, Ċaĉke i studenske ekskurzije ako se
otkazuje kompletan ugovor:
5% ako se putovanje otkaţe do 120 dana pre poĉetka putovanja,
20 % ako se otkaţe od 119 do 90 dana pre poĉetka putovanja ,
50 % ako se otkaţe 0d 89 do 60 dana pre poĉetka putovanja,
80 % ako se otkaţe od 59 do 45 dana pre poĉetka putovanja,
100 % ako se otkaţe od 44 do pre poĉetka ili u toku putovanja.
Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne
jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od
putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno uĉinjene troškove (troškove
prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:
iznenadne bolesti putnika, braĉnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i
usvojioca, smrti putnika, braĉnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i
usvojioca, – poziva za vojnu veţbu putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvaniĉno
proglašenih od nadleţnog organa zemlje putovanja.
Za navedene sluĉajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz
zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene spreĉenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz
oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izriĉito
potvrĊuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu
veţbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika sluĉajevi
lokalnih teroristiĉkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode,
klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadleţnih drţavnih organa
domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrĊeno iznenadno i neoĉekivano
oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zakljuĉenja ugovora o
putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode
da zahteva leĉenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava poĉetak -korišćenje
ugovorenog putovanja. Organizator, u sluĉaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak
zamenu izvrši sam Organizator, duţan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom
iznosu, po odbitku samo stvarnih i uĉinjenih troškova. Organizator je, u sluĉaju zamene putnika,
obavezan da sa novim putnikom zakljuĉi ugovor.
U sluĉaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje
direktno od osiguravaĉa.
Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanju u
dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
12.2. Nakon otpoĉinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne
iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu
na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na
povraćaj odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznaĉajna usluga
ili vrednost, Organizator se oslobaĊa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan
deo usluga koji su utvrdjeni Ugovorom, Organizator je duţan da sprovede odredjene preventivne
mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do
okonĉanja turistiĉkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa taĉkom 14 ovih
Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.
10
13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije ukljuĉeno putno osiguranje.
Organizator savetuje zakljuĉenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti,
zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna
osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zakljuĉuje samo izmeĊu Putnika i
osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da proĉitate uslove
osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i
dospevaju odmah pri zakljuĉivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrĊuje da
mu je informisan i upućen na obezbeĊenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporuĉuje da
isto sam obezbedi, jer to moţe biti razlog da pograniĉne vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik
mora sam platiti znaĉajne troškove eventualnog leĉenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.-
Eura kojom se za sluĉaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeĊuju troškovi nuţnog smeštaja,
ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala
potraţivanja putnika i za sluĉaj naknade štete obezbeĊuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku
neispunjenjem, delimiĉnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja,
koje su odreĊene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj
0088/2016 od 25.01.2016 zakljuĉenog sa ugovaraĉem osiguranja Nacionalnom asocijacijom
turistiĉkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne
asocijacije turistiĉkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA,
Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300050798
od25.01.2016 godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanţne i izvršne sudske
presude,odnosno odluke arbitraţnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošaĉkog spora, u
skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŢBA I REŠAVANJE SPOROVA: Organizator putovanja je duţan da
na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o naĉinu i mestu podnošenja reklamacije i da
obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.
Organizator putovanja je duţаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je ĉuvа nаjmаnje dve
godine, od dаnа podnošenjа reklamacije putnika.
Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku
Organizatora, a U hitnim sluĉajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pruţaocu
usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno
Organizatoru.
Za pomoć, hitne i druge sluĉajeve, kao i reklamacije Putnik moţe kontaktirati Organizatora preko tel.
broja +381112622104, faksa +381112626450, radnim danima od 08.30h,-20.00 subotom od 09.00
do 14.00..h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: .astratravel@astratravel.rs Za hitne i
sliĉne postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog
objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se moţe kontaktirati.
11
Putnik je u obavezi da dobronamerno saraĊjuje i strpljivo saĉeka vremenski okvir od 24-48 h da se
opravdana reklamacija na licu mesta otkloni (npr. kvar friţidera, nestanak struje ili vode, loše
oĉišcćen apartman i dr.nedostaci) i prihvati ponuĊeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora, o tome
sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane saĉinjavaju i potpisuju. Putnik zadrţava
jedan primerak ove potvrde.
Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u
suprotnom ĉinjenica da je nastavio korišćenje adekavtnog altermativnog rešenja smatra se da je
Program u celosti izvršen.
Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već iskljuĉivo
Organizator.
Putnik ne moţe da zahteva srazmerno sniţenje cene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno
i na propisani naĉin propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog
predstavika i Organizatora o nedostacima izmeĊu pruţenih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana
završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrĊivanja nedostataka”, dostavi
osnovan i dokumentovanu reklamaciju (pisanureklamaciju na licu mesta, raĉune o plaćenim
troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga ĉinjeniĉno konkretizovan i kvantifikovan u odnosu
na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni izmeĊu
ugovorenih i neizvršenih odnosno delimiĉno izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje
ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi
pojedinaĉno, jer organizator neće razmatrati grupne prigovore.
Poţeljno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Beogradu, ul
Svetozara Markovića br. 4 .
Putnik moţe dа izjаvi reklamaciju usmeno nа prodаjnom mestu gde je zakljuĉio Ugovor o putovanju,
odnosno drugom mestu koje je odreĊeno zа prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno nа
trаjnom nosаĉu zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije
Organizator je duţan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazloţene i dokumentovane
reklamacije, po uĉinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja
na licu mesta i dа Putniku izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije,
odnosno, sаopšti broj pod kojim je zаveden njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.
Organizator je duţan u roku od 8 dana dostaviti putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u ceni, sve od
dana prijema uredne reklamacije .Organizator putovanja moţe produţiti ovaj rok uz saglasnost
Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.
Ukoliko reklamacijar nije kompletna i isti treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu
u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja.
Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim obiĉajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po
reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniţenje cene po reklamaciji putnika moţe dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela
usluge, ne moţe obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene.
Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremeno jreklamaciji po ugovoru, srazmerna
je stepenu neizvršene, odnosno delimiĉno izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na
ime srazmernog sniţenja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa
predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj naĉin odrekao svih daljih potraţivanja
12
prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na ĉinjenicu da li je o tome potpisao pismenu
potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konaĉnom razrešenju medjusobnih spornih odnosa.
Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa
zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTA, kada je Organizator putniku ponudio realnu
razliku u ceni za neadekvatno pruţene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pruţaoca
usluga koji je vaţio na dan zakljuĉenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloţivim dokazima, te da je
organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane
neposrednih pruţaoca usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se
ponašao kao paţljiv Organizator pri izboru lica koja su te usluge izvršila.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora
smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora.
15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAĈNE USLUGE:
15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu)
Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji
Organizator nije prethodno objavio, već ga je saĉinio po zahtevu Putnika.
Na Program po zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih taĉaka ovih Opštih uslova, ako
ovom taĉkom nije drugaĉije regulisano.
Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno vise pojedinaĉnih usluga iz ponude
Organizatora (npr. let i kruzna tura itd.), naknada za storno se obraĉunava po pojedinaĉnoj usluzi i na
kraju se sabira.
Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o ĉemu je duţan pismeno izvestiti Organizatora. Datum
pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obraĉun naknade koja pripada Organizatoru,
izraţene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije
drugaĉije odreĊeno i to:
5% ako se putovanje otkaţe do 60 dana pre poĉetka putovanja (blagovremeni otkaz)
15 % ako se putovanje otkaţe od 60 do 30 dana pre poĉetka putovanja,
20 % ako se otkaţe 29 do 20 dana pre poĉetka putovanja ,
40 % ako se otkaţe 19 do 15 dana pre poĉetka putovanja,
80 % ako se otkaţe 14 do 10 dana pre poĉetka putovanja,
90 % ako se otkaţe 9 do 6 dana pre poĉetka putovanja,
100 % ako se otkaţe 5 dana pre poĉetka putovanja ili u toku putovanja.
15.2. Pojedinaĉne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu
uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tudje usluge (dalje: Posrednik usluge).
Za individualne i »rezervacije na upit« Putnik polaţe na ime troškova rezervacije depozit koji ne moţe
biti manji od 50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kusru banke Organizatora na dan
uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane Putnika, depozit se uraĉunava u cenu usluge.
Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako
Putnik ne prihvati ponuĊenu ili potvrĊenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima
putnika, iznos depozita zadrţava Organizator u celosti.
Organizator, osim zbog svoje grube nepaţnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i
telesna oštećenja kod individualnih turistiĉkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo
posrednik izmeĊu Putnika i neposrednih pruţaoca usluga (npr. pojedinaĉna usluga smeštaja,
prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj
pojedinaĉnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi iskljuĉivo izmedju Putnika i svakog
pojedinaĉnog pruţaoca usluge.
Kod pojedinaĉnih turistiĉkih usluga primenuje se sledeća skala otakza, ako drugaĉije nije ugovreno:
13
a. za hotelski smeštaj:
do 30 dana pre poĉetka putovanja 10%
od 29. do 22 dana pre poĉetka putovanja 15%
od 21. do 8 dana pre poĉetka putovanja 25%
od 7 dana pre poĉetka putovanja 50%
od 6 dana do i nakon poĉetka korišćenja 100% od cene
b. za zakup apartmana po jedinici:
do 45 dana pre poĉetka putovanja 20%
od 44. do 30. dana pre poĉetka putovanja 50%
od 29. dana pre poĉetka putovanja 70% i
od 15 dana do i nakon poĉetka korišćenja 100%, .
c. kod zakupa kamp vozila i motora:
do 31 dana pre poĉetka putovanja 20%
od 30. do 22. dana pre poĉetka putovanja 30%
od 21. do 8. dana pre poĉetka putovanja 50%
od 7. do 3. dana pre poĉetka putovanja 65%
od 2. dana pre poĉetka putovanja ili kod nepojavljivanja 80%
d. Iznajmljivanje Rent a car vozila: Putnik prihvata u celosti Opšte uslove iznajmljivanja vozila koji se
nalaze na poleĊini tipskog Ugovora o iznajmljivanju vozila.
Ako ugovorom o najmu vozila nije drugaĉije predviĊeno vaţe sledeća pravila:
Rezervacije i potvrde vaţe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za odreĊeni model. Agencije
zadrţavaju pravo da klijentima daju na raspolaganje isto ili skuplje vozilo nego što je rezervisano, što
nikako ne moţe da bude razlog za postavljanje zahteva za nadoknadu štete npr. zbog povećane
potrošnje goriva. Naplata iznajmljivanja vozila se vrši po završenoj usluzi.
Po pravilu je potrebno da se na licu mesta rezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit. U
sluĉaju saobraćajne nezgode, oštećenja ili kraĊe iznajmljenog vozila zadrţava se sigurnosni depozit
kao participacija.
U sledećim sluĉajevima odgovornost Putnika je iskljuĉiva i to za: štete koje nastanu usled
nepoštovanja uslova iznajmljivanja; grubi nehat ili alkoholisanost pri voţnji; oštećenja na karteru ulja
ili na donjem postroju vozila; prouzrokovani troškovi za hotel, telefon ili odvoţenje;gubitak ili oštećenje
kljuĉeva;troškovi za privatne stvari, koje su oštećene u saobraćajnoj nezgod ili ukradene iz
vozila;potpuno oštećenje pneumatika. U sluĉaju štete na vozilu na licu mesta Putnik je duţan: odmah
obavestiti policiju i saĉiniti policijski zapisnik o nezgodi i šteti i odmah obavestiti agenciju za rent a car.
Agencija i osiguravajuća kuća ne mogu priznati niti delmiĉnu, niti totalnu štetu na vozilu ukoliko je
ovlašćeni vozaĉ vozio pod dejstvom alkohola, droge i sl. Polisa obezbeĊuje Putnika, kao i drugog
ovlašćenog vozaĉa u saglasnosti sa odredbama opštih uslova osiguranja i Ugovora o najmu.
Obavezna polisa osiguranja po zakonu porkiva samo povredu i/ili smrt lica (putnika) i štetu nanešenu
trećem licu i njegovoj imovini. Sledeća dokumenta su neophodna radi prihvatanja štete i povraćaja
participacije:policijski zapisnik i zapisnik o šteti; kopiju ugovora o iznajmljivanju;dokaz o uplati
depozita ( raĉun agencije za rent a car ili izvod sa kreditne kartice);origimal kljuĉevi i saobraćajna
dozvola vozila.
Taksa za aerodromske usluge za najam vozila koji je zapoĉet na aerodromu se plaća u visini od 10%
iznosa vrednosti Ugovora o najmu. Taksa za preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije agencije u
zemlji, kao i u inostranstvi plaća se posebna taksa.Iznajmljneim vozilom Putnik moţe putovati u
inostranstvo po specijalnim uslovima i posebnu saglasnot agencije.
Troškove utrošenog goriva za vozilo u periodu najma plaća Putnik. Sedišta za decu, lanci za sneg i
dr. na zahtev Putnika mogu biti obezbeĊeni uz dodatnu nadoknadu.
Putnik potvrĊuje da ce njegovi liĉni podaci uneti u ugovor o najmu vozila verodostojni i da je saglasan
14
se mogu preneti trećim licima radi utvrĊjivanja njegovog identiteta i finansijskog kredibiliteta.
e. ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primer ulaznice za koncerte,
operu, pozorište, balove, karte / markice za prevoz (npr metro, voz, autobus), karte za trajekt, skipas,
razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinaĉni transferi i dr. prilikom eventualnog otkaza Putniku se
obraĉunavaju troškovi u visini cene ugvorene svake pojedinaĉne usluge.
Kod ugovorene pojedinaĉne usluge prevoza u sluĉaju blagovremenog storniranja treba vratiti već
primljene karte za linijske letove, ţelezniĉke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom moraju
zaraĉunati pune cene.
U sluĉaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu
zakupodavac pri predaji stana za odmor moţe traţiti odgovarajuću kauciju za sporedne trošove i
eventualno nastalu štetu.
16. ZAŠTITA LIĈNIH PODATAKA PUTNIKA: Liĉni podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno,
predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da liĉne podatke Organizator moţe
koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri ĉemu se ne mogu saopštavati adrese,
mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima odreĊenim posebnim
propisima.
17. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator moţe Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja
predvideti drugaĉije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila
neposrednim pruţaoci usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadrţajima (povodom odrţavanja
sportskih, kongresnih i sliĉnih meĊunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – Ċaĉki, lov i
ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji ĉine sastavni deo takvih Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost ĉitavog Ugovora o
putovanju, što vaţi i za ove Opte uslove.
Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadleţnost Arbitraţnog suda YUTA, Beograd, Kondina 14
za rešavanje meĊusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja
YUTA i propisa R. Srbije. Ugovaranjem nadleţnosti Arbitraţnog suda YUTA, ne uskraćuju se prаvа
putnika dа pokrene odreĊeni postupаk ili dа upotrebi odreĊeno prаvno sredstvo zа zаštitu svojih
prаvа, na naĉin predviĊen propisima R. Srbije.
Ovi Opšti uslovi vaţe od 25.01.2016.god. kojim danom prestaju da vaţe Opšti uslovi objavljeni
01.06.2015 .godine.
M.P. Ime i potpis direktora

Share "Vila Alexandra Nikiti Leto 2019." via:

Nema komentara jos uvek

Ostavite komentar

 

UNIQA baner - putno osiguranje - dec 2014
Kontakt
Join us on: