Vila Alexandra Nikiti Leto 2022.

3. Vila Alexandra Nikiti u ponudi Leto 2022.

U mirnom delu Nikitija, višektrevetni mezoneti

Kuća se nalazi u mirnom delu Nikitija na oko 130m od plaže i šetališta. U ponudi su višekrevetne mezonete koje se nalaze u prizemlju, visokom prizemlju i na prvom spratu. Na prvom nivou se nalazi kuhinja sa trosedom na rasklapanje za dve osobe i spavaca soba sa dva kreveta. Na drugom nivou trosed za dve osobe. Svi imaju dve terase, TV, klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu i signal za bežični internet. Gostima je na raspolaganju dvorište.

U mirnom delu Nikitija, višektrevetni mezoneti

Cena sa „zvezdicom“ * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.

Prikazani tlocrti predstavljaju okviran izgled smeštajne jedinice, raspored prostorija i tipova ležaja i u 80% slučajeva odgovaraju stvarnom stanju u određenom smeštaju. Postoje slučajevi kada postoje pojedine smeštajne jedinice koje zbog svoje pozicije u samom objektu i drugih tehničkih razloga odstupaju od navedenih tlocrta.

DETALJI O SMEŠTAJU

Slike kreveta, frižidera i kuhinjske opreme prikazane u ovom izveštaju o opremljenosti sobe su ilustrativnog karaktera. Izgled nameštaja, dizajn i slično je saobrazan sa slikama smeštaja u kući koje možete videti u katalogu i na sajtu. Ovaj izveštaj samo govori o tipovima ležajeva i ostale opreme. Tokom vremena je moguće da će usled loma ili kvara kreveta ili opreme neki krevet ili oprema biti zamenjeni bez da o tome bude obavešten Organizator pa samim tim ni gost. Organizator u tom slučaju ostaje u obavezi samo za ugovorene usluge u smislu broja ležaja i osnovnu kuhinjsku opremu (rešo sa dve ringle i mali frižider).

U tabeli izaberite tip smeštaja i kliknite na broj sobe za detalje

TIP SMEŠTAJA BROJ SOBE
1/2 studio P studio br. 108
1/3 studio VP studio br. 104
1/4 studio P studio br. 107
1/4 apartman VP apartman br. 103
1/6 apartman+galerija apartman br. 201 apartman br. 205 apartman br. 206 apartman br. 207

Uslovi i naĉin plaćanja apartmanskog smeštaja

Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa
aranžmana.Preostalih 60% od celokupnog iznosa aranžmana potrebno je
uplatiti najkasnije do mesec danapre polaska na put.
Dinamika plaćanja
1. UPLATA U CELOSTI pre putovanja. Popusti koji se na ovaj način ostvaruju
opisani su na prethodnoj stranici.
2. UPLATA NA RATE uz akontaciju od 30%. Sve rate se obračunavaju u EURima a naplaćuju udinarskoj protivvrednosti na dan dospeća rate i dospevaju
najkasnije do 15-og u mesecu.
– ĈEKOVIMA na do 14 MESEĈNIH RATA BEZ UVEĆANJA, s tim da
poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2020. Iznos pojedinačne rate bi bio
obračunat u eurima, a stvarna naplata bi bila u kešu iličekovima u dinarskoj
protivvrednosti po kursu na dan donošenja ili dospeća rate, najkasnije
svakog15-og u mesecu. Za rate koje dospevaju tokom ili posle iskorišćenog
aranžmana, neophodno jedeponovanje čekova u agenciji 15 dana pre polaska
na put.
– preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 14 MESEĈNIH RATA BEZ
KAMATE s tim da poslednjarata dospeva najkasnije 15.12.2020. Rata se
obračunava u eurima, a stvarna naplata se vrši u dinarskojprotivvrednosti po
kursu na dan uplate.
3. PLATNE KARTICE Visa, Master, Dina, Maestro, American Express.
4. KREDIT BANKE po uslovima koje odreĎuje banka na dan sklapanja
ugovora. Ukoliko banka uplati sva sredstva u celosti i ostvarićete popust koji se
odobrava za uplatu u celosti bez dodatnog gotovinskog popusta.

Program putovanja obuhvata:

– smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
– prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju
da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda
paket aranžmana).

Program putovanja ne obuhvata:

– zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo UNIQA osiguranje
– turističku taksu, u iznosu od 0,5 eur po danu po smeštajnoj jedinici
– fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
– ostale nepomenute troškove
Cenovnik važi od 08. oktobra do objave sledećeg zvaničnog cenovnika.
Uz ovaj cenovnik i program važe opšti uslovi putovanja organizatora YUTA-e.

Najam studija/apartmana
Cene su za najam studija/apartmana za navedeni broj noći i maksimalan broj
osoba bez obzira na uzrast. Pored navedenog broja osoba bez posebne doplate i
bez sopstvenog ležaja može boraviti dete do 6 godina. Dete starije od 6 godina, a
mladje od 12 godina može boraviti pored maksimalnog broja osoba u apartmanu
bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5eur/danu. Postoje kuće u kojima boravak
više od maksimalnog broja osoba nije moguć ni uz doplatu. Pored takvih kuća,
ovo nije moguće ni u 1/2+1, 1/2+2,1/3+1 ,1/4, 1/5 studijima, 1/4+1 apartmanima,
1/5+1 duplexima.
Paket aranžmani
Cena sa zvezdicom * predstavlja cenu paket aranžmana i izražena je po osobi.
Uključuje smeštaj u izabranoj kući u odredjenom tipu smeštaja i autobuski prevoz.
Cena paket aranžmana je ista iz svih mesta garantovanog polaska autobuskog
prevoza na Sitoniju, osim za polaske iz Niša gde se cena umanjuje za 10 do 18 eura
po osobi, a u zavisnosti od načina plaćanja.
Spajanje smena
Gosti koji koriste autobuski prevoz i spajaju dve smene plaćaju cenu paket
aranžmana za jednu smenu i cenu najma smeštaja za narednu smenu boravka.
Gosti koji koriste sopstveni prevoz plaćaju zbir cena za obe smene, s tim što im se
odobrava popust u visini od 8%. (Ovaj popust se ne može sabirati sa ostalim
popustima, već se odobrava samo u slučaju da ga putnici nisu ostvarili uplatom u
celosti.) Popust ne važi u kućama koje nisu na popustu.
Smene sa nestandardnim trajanjem – 15 , 16, 17 ili 18 noćenja
Za ograničeni deo kapaciteta je moguće tzv. “sečenje smena” odnosno produženje
boravka korišćenjem jedne cele smene i uvek isključivo polovine druge smene.
Obračun takvog nestandardnog trajanja boravka vrši se sabiranjem pune cene
smene koja se koristi u punom trajanju i polovine cene smene u kojoj se koristi
samo polovina standardnog broja noćenja za tu smenu. Aranžmani sa
nestandardnim trajanjem su prvenstveno predviđeni za goste sa sopstvenim
prevozom i odobravaju se za najraniji početak letovanja od 19.juna zaključno sa
najkasnijim završetkom letovanja 30.avgusta. U slučaju da na datum početka i
završetka aranžmana nestandardnog trajanja agencija ima autobuski prevoz isti se
doplaćuje po cenama iz tabele cena prevoza.

Posebne skraćenice i oprema
DM – terasa sa direktnim pogledom na more
BM – terasa sa bočnim pogledom na more
UT – ulaz u studio je preko terase
NP – studio/apartman je u nivou niskog prizemlja
ZT -studio sa zajedničkom terasom
NN – nov nameštaj
Najam studija ili apartmana
Početak boravka je najranije u 15:00h prvog dana, a završava se najkasnije u 09:30h poslednjeg
dana smene/boravka. Cena uključuje troškove električne energije, tople i hladne vode,
korišćenja inventara, komunalnu taksu i porez. Sastavni deo inventara je posteljina (promena
jednom u toku smene) ali ne i peškiri, toalet papir, sapuni, sredstva za održavanje čistoće ili
pranje posudja. U toku boravka, gosti sami iznose smeće i održavaju čistoću a u obavezi su na
domaćinski odnos prema inventaru i opremi kao i na poštovanje kućnog reda. Eventualne štete,
prouzrokovane nepažnjom, treba prijaviti domaćinu ili predstavniku i iste nadoknaditi. U
određenim objektima vlasnici kuća/apartmana uzimaju jedan pasoš prilikom dolaska kao
garanciju naplate eventualne štete.
Pojedini standardi izgradnje i opremanja smeštajnog objekta i jedinica nisu adekvatni našim, na
čega Organizator nije mogao imati uticaja. Kuhinje su, većinom, opremljene samo
elementarnim inventarom za pripremanje, konzumiranje i čuvanje hrane sa time da je frižider,
većinom, od 140 litara odnosno mali, a rešo najčešće sa dva grejna tela, bez rerne. Kupatila su
uvek sa tušem (sa ili bez tuš kade), sa odvodnim cevima malih profila i ponekad skromnih
dimenzija. Kao i u većini delova Grčke, voda ni na Halkidikiju nije za piće. Na kvalitet, boju i
izgled vode iz vodovoda vlasnici kuća ne mogu imati uticaja. Lokalni vodovod garantuje
tehničku ispravnost vode za potrebe održavanja lične higijene. U nemogućnosti da u opisima
objekata detaljno navede sve karakteristike svih smeštajnih jedinica, Organizator predlaže da
korisnici usluga zatraže precizne informacije, pre prijave za izabrani studio ili apartman.
Oprema
Svi studiji i apartmani imaju terasu, wc i tuš sa toplom i hladnom vodom, sto i stolice, orman,
kuhinju sa frižiderom koja je opremljena prema broju osoba (tanjiri, čaše, šolje, noževi, viljuške,
kašike, šerpa, tiganj, džezva za kafu). Promena posteljine je na pola smene. Domaćini kuća na
dan zamene posteljine dostavljaju čistu posteljinu koju gosti sami zamenjuju kao što i sami
održavaju higijenu apartmana tokom svog boravka. Pored standardne opreme apartmani
mogu imati i odredjenu opremu koja ih izdvaja u odnosu na ostale apartmane iz ponude. U
cenovnicima su pored naziva određenih kuća nalaze brojevi. Brojevi su konkretni brojevi
određenog studija ili apartmana koji se u odredjenom smislu razlikuje u odnosu na studije/
apartmane istog tipa u okviru kuće. To se može odnositi na veličinu ili lokaciju terase, kao i na
prostranost samog apartmana, zbog koje i postoji razlika u ceni u odnosu na ostale iz
odredjene kuće. Molimo goste da ponesu svoje peškire, s obzirom da peškiru nisu deo
standardne opreme studija/apartmana.
KLIMA UREÐAJ – U kućama gde je korišćenje klima uredjaja uključeno u cenu, tj. nema
doplate – gratis je, a tehnički nije rešen automatski prestanak rada uredjaja prilikom otvaranja
prozora ili napuštanja sobe, korisnici se obavezuju na domaćinsko korišćenje istih. U kućama u
kojima se korišćenje klima uredjaja doplaćuje, doplata cene za klimu se kreće od 5-6 eur/dan i
razlikuje se od kuće do kuće. U duplexima ili apartmanima sa dva klima uređaja čije
korišćenje nije uključeno u cenu, doplata je 8 eur-a za oba uređaja (npr. Ostraco,
Papus…).
TV – televizija sa lokalnim programima
SAT TV – televizija sa lokalnim i jednim ili više stranih programa
Televizijski programi u apartmanima zavise uglavnom od vrste korisničkog paketa. U nekim
sobama korisnici imaju prijemnik gde gost sam bira kanal iz ponude tog satelita. U drugim
kućama, prijemnici se ne nalaze u svakoj sobi, te korisnik ima na raspologanju kombinaciju
analognih kanala + jedan ili nekoliko kanala iz satelitske ponude. Naznaka da kuća poseduje
satelitsku televiziju ne podrazumeva RTS, EUROSPORT. Molimo Vas da ukoliko neku kuću
birate zbog odredjenog kanala da se o prijemu istog podrobnije informišete u Vašoj turističkoj
agenciji.
WIRELESS -kuća ima signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta.
Uslugu besplatnog bežinog interneta pružaju domaćini kuća preko lokalnih provajdera internet
usluga. Protok prosečne brzine, koji se bežično šalje putem rutera u centralnom delu objekta,
nije predviđen za strogo profesionalnu upotrebu. Za korišćenje gost dobija šifru od
predstavnika ili domaćina kuće. Agencija nije u mogućnosti da garantuje, niti snosi
odgovornost, za jačinu signala, pokrivenost apsolutno svih studija kao ni brzinu protoka.
Ukoliko određenu kuću iz poslovnih ili drugih razloga birate upravo zbog ove usluge,
savetujemo da se pre uplate podrobnije informišete u Vašoj turistikoj agenciji kako bi Vam
preporučili čak i određenu sobu gde je proverena stabilnost i jačina signala.

SIMBOLI

Sopstveni prevoz
Za goste koji koriste sopstveni prevoz ne postoji niti doplata niti dinarski deo
aranžmana. Gosti se po dolasku u letovalište javljaju predstavniku koji ih smešta u
studije/apartmane.
Maksimalan broj osoba
Maksimalan broj osoba predstavlja broj osoba koji može boraviti u određenom
tipu smeštaja. Prilikom prijave se navode imena svih putnika koji će boraviti u
odredjenom studiju ili apartmanu. Iako je cena izražena po studiju/apartmanu, ista
je obračunata za tačno odredjen broj osoba u odredjenom studiju/apartmanu i
ovaj uslov se mora poštovati kako prilikom prijave tako i kasnije tokom boravka.
Autobuski prevoz
Za prevoz se koriste udobni visokopodni i spratni luksuzni turistički autobusi sa
TV/VIDEO i klima uređajem. Po dolasku gostiju u letovalište, goste sačekuju
predstavnici koji gostima prevoze prtljag od autobusa do ispred kuće. Transferi, do
i od Novog Sada, do i od Beograda, odnosno do i od mesta priključenja autobusu
na relaciji Subotica-Novi Sad-Beograd-Niš-Sitonija,mogu biti organizovani
minibusom, kombijem ili putničkim automobilom, a u zavisnosti od broja putnika.
Raspored sedenja u autobusu je određen redosledom prijave. Ukoliko stranke
imaju želju da odaberu sedište, to je moguće uz doplatu od 8 eur-a po osobi.
Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan korišćenja apartmana. Polazak iz
Beograda je u 19:00. Okvirno vreme polaska iz ostalih mesta je navedeno u tabeli,
tačno vreme polaska će biti potvrđeno pre polaska na put. Povratak iz letovališta u
zavisnosti od mesta je izmedju 17-19h.

OUP

Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik
RS“ br. 17/2019) direktor TA “Astra travel“ iz Beograda ul.Ivankovačka 20 a PIB:101727761 Mat.br
17208675 dana 01.01.2020 god. utvrđuje sledeće:
OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih
putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti
uslovi), potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i objavljen rogram putovanja
(dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da
je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog i zdravstvenog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “ Astra travel” kao
organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi
definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o
tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom
nosaču zapisa, što Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o
svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u primerenom roku obavešten, pre zaključenja
Ugovora.
U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program
se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti
Organizatora u navedenom roku, da li prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra
sporazumno raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa
pravima, po osnovu garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete.
2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:
Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik
se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima
Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zakljčen ugovor o posrednoj
prodaji putovanja (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan
je da u Programu putovanja i Potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa. Prijava Putnika
postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora, na način na koji je Prijava učinjena, i
uplatom akontacije u visini od 40% od cene aranžmana. Ostatak ugovorene cene, plaća se 30 dana
pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje
otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve
putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.
Zaključenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne
strane izričito ugovore drugačije, ili, ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili
izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate, merodavan je datum uplate, na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju
neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana,
2
Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih
Opštih uslova.
3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:
– U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unose se posebni zahtevi putnika, sa kojima se isključivo
Organizator saglasio,
– Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja, snižene srazmerno
neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene), povodom blagovremene i
osnovane pisane reklamacije – prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim
ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika, ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo
ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih
događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni, dužne pažnje
ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,
– Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne
agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć
Putniku,
– Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
– Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u
Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne
mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:
– Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i Garancijom
putovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
– Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara
Organizator,
– Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,
– Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za
organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove određene
propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),
– Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i
drugih propisa i ovih Opštih uslova,
– Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove,
prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
– Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti, po pravilu u pisanoj formi, Organizatoru ili
licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
– Da se pre zaključenja ugovora, informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije
(www.msp.gov.rs) i na druge načine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika,
– Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora
o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.
5. CENE I SADRŢAJ USLUGA:
Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu.
Prodajna cena može biti iskazane u dinarima i u stranoj valuti. Kada su cene iskazane u stranoj valuti,
a obračun uplata se vrši u dinarima primenjuje se zvanični srednji kurs dinara na dan uplate. Cene su
formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.
Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta
neposrednom izvršiocu usluge.
Prodajna cena iz Ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv deo neophodan za realizaciju
turističkog putovanja i uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više
usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte, i to: smeštaja, ishrane, prevoza,
3
transferi, redovne usluge predstavnika na destinaciji, pripreme i organizacije putovanja, i koja je
iskazana u jedinstvenom iznosu koji Putnik plaća (dalje: Standardne usluge).
Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor),
troškove: lokalnog turističkog vodiča, posebne usluge predstavnika organizatora, turističkog animatora,
fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na
manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja,
rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu,
troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina,
balkon, itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene
Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date
u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za
decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum, kada dete navršava dve godine u odnosu
na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti
Putnika, Organizator ima pravo, da naplati razliku do pune cene putovanja.
U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku, za fakultativne i naknadno
izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile
predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim
slobodnim aktivnostima.
Ako u naznačenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Organzatora da odustaje od Ugovora,
smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.
6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 90 do 45 dana) – Organizator ima pravo na
naknadu učinjenih administrativnih troškova. Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene
pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute,
kada je cena izražena u dinarima i to odmah po saznanju da je došlo do povećanja cena od strane
izvršioca usluga. Za povećanje ugovorene cene od strane Organizatora, Putnik ima pravo da: zahteva
zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti
ugovor bez naknade štete. Ako u primerenom roku, ne dužem od 48 sati, Putnik pisanim putem ne
obavesti organzatora da prihvata promenu ugovorene cene, smatra se da je raskinuo Ugovor.
Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti
osnov bilo kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.
7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:
Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i
specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van
Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima
Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije
izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima,
odnosno na svom web sajtu. Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. Usluge,
opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i
nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise
prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije, određene po lokalnimnacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.
Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom, ne podrazumeva celodnevni boravak
putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili
izlaska putnika iz smeštajnog objekta, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na
putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da
4
utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje Organizator ne može uticati, te zbog
toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su
predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja – već
samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi
odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim
časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.
Za avio aranžmane, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je
najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja, od strane avio-kompanije.
U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost,
već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak –
dolazak, poletanje – sletanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim
časovima, i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u
smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne
podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu
pomoć Putniku, po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili
na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi
sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugih propisa), obavezuju Putnika, a
nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora, i sve eventualne posledice i štetu u
takvom slučaju, snosi Putnik u celosti.
Promena ili odstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene,
ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih
razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator je dužаn dа
ponudi Putniku drugi odgovаrаjući prevoz, do okončаnjа turističkog putovаnjа, bez dodаtnih troškovа
zа Putnika, kаo i dа isplаti eventuаlnu rаzliku u ceni između ugovorenih i pruženih uslugа /član 103.
ZOZP/. Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase
prevoza.
Kad treće lice stupa na mesto lica, koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima
pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto
solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće
prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na
putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.
8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
8.1. Smeštaj: obavezno naznačen u Programu putovanja, sa napomenom da:
– Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu
opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu
buke, parkinga i dr. katakteristike,
– Smeštaj Putnika u objekat je, najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje
objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju
zbog samovoljnog, odnosno, svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja
smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
– Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se u skladu
sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.- Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima
različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa,
– Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa,
propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca
usluga,
– Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj
može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom
mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz
5
saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta,
– Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a
naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe,
poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr., jer Organizator
ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.
8.2. Ishrana: obavezno naznačena u Programu putovanja, sa napomenom da:
– Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije
objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili
posluživanja (menija),
– Usluga All inclusive i bilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima, i ne mora
biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao Putnika sa sadržajem
All inclusive usluge u pismenoj formi,
– Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak,
– Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge
samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem, ukoliko je predviđeno Programom putovanja.
U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica,
ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju, da na licu mesta, Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane
postigne drugačiji dogovor Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu uslugu ishrane u
skladu sa tim dogovorom.
8.3. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
– Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima, prema
propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i
primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom
prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja,
itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu,
– Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove
predviđene propisima (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti
uslovljavaju, ukoliko se angažuje mini-bus potrebno je definisati broj sedišta,
– Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan
da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je
dužan, da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag, a u slučaju uočene
nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja,
– Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i
pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz, ili u
prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza
Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva, odustane od putovanja,
primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova,
– Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/pratilac – vozač. Vodič/pratilac –
vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni red
vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. – Putnik je dužan da se pridržava upustava
vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl..),
– Neusklađenost ličnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i
dr.), mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte
neregularnom, za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka
kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte,
kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja,
– Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima,
– Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima, obavlja
6
se i direktna je odgovornost ovih prevoznika, određena u skladu sa propisima i običajima,kojima se
regulišu pomenute vrste prevoza, i van uticaja i odgvornosti su Organizatora.
9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:
Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još najmanje 6
meseci, od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne
podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije
Organizatora, niti Posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i
dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje
dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih
dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak
Putniku. Ukoliko Putnik, za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o
svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična
ishrana, karakteristike smeštaja itd., zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom
Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja
u zemlje, u kojima važe posebna pravila, koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih
dokumenata, obaveza je Putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o
tome, i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima
boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice
i troškove snosi sam Putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ove tačke,
primenuju se odredbe tačke 12. Opštih uslova.
10. PRTLJAG:
Posebno se upozorava Putnik da: Prevoz prtljaga do određene težine, koju određuje avio prevoznik, je
besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika naznačenim u Programu
putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika.
Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te
preporučujemo za više informacija da se Putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na
telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero. Štete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je dužan
da prijavi bez odlaganja na licu mesta, nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio
kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Putnik ima
obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku Organizatora.
Kod prevoza autobusom, Putnik može poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedišta, i predati ga
ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan
voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo(lični portljag), o davanju, odnosno
preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva
svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje kod, odnosno, posredstvom Organizatora putovanja, ili
direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i
domaćim propisima. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza Putniika
(prevoz će biti što je moguće bliže smeštajnom objektu). Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu
Organizator ne snosi odgovornost.
Osim kod namere i grube nepažnje, Organizator nema nikakvu odgovornost za skupocene predmete,
koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku
ne preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete, a u suprotnom da iste preda uredno na
čuvanje ili da ih nose sa sobom.
Dužnost Putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lična dokumenta, stvari i
vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov
7
nestanak. Preporučuje se, da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti,
nose isključivo u ručnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef, ako je moguće.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta, predstavniku
Organizatora.
11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:
11.1. Pre početka putovanja: Organizator može vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su
izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvideti,
izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi Organizator, a smanjenje
troškova ide u korist Putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta
iste kategorije, ili na teret Organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu
smeštaja. Ako su u Programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, Organizator
putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od Putnika, koji je zbog toga odustao od putovanja.
(čl.879 ZOO).
Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:
– Nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznačen u Programu putovanja, pod uslovom da je
Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre početka turističkog putovanja i
– Zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi
da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne
objavljuje i Ugovor ne zaključuje,uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije
u roku od 15 dana od dana otkaza.
U slučaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru, po
osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.
11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na
najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo
promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene uslovi za putovanje
(promenjen red letenja, prinudno sletanje, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od
lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne
nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve
druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove
izmene Programa.
Ukoliko Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na
izrečenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova.
U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a
koja se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze,
epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju
pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i
obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu
odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.
12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno
izvestiti Organizatora na način, kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja
osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu
na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana), Organizator ima pravo naknade samo
učinjenih administrativnih troškova.
10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
8
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza i to:
a. kod brodskih krstarenja5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja,
15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja,
30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja,
50%od 28 do 15 dana pre početka putovanja,
80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja,
95% od 6 do 3. dana pre početka putovanja,
100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta
b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se
otkazuje kompletan ugovor:
5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja ,
50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.
Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne
jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od
putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove
prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:
– iznenadne bolesti Putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre Putnika, usvojenika i
usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca
– poziva za vojnu vežbu Putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih
od nadležnog organa zemlje putovanja.
Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz
zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti
opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izričito potvrđuje
iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu
se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika, slučajevi lokalnih terorističkih
napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za
koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje
putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano
oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o
putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da
zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje ugovorenog
putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam
Organizator, dužan je Putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo
stvarnih i učinjenih troškova. Organizator je, u slučaju zamene Putnika, obavezan da sa novim
putnikom zaključi Ugovor.
U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, Putnik svoje pravo ostvaruje
direktno od osiguravača.
Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u
dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
9
12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne
iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na
ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj
odgovarajućeg dela cene, neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili
vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo
usluga koji su utvrđeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede određene preventivne mere,
kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge, do okončanja
turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovih Opštih uslova,
ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.
13. OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje
nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja,
zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna
osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i
osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove
osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i
dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da
mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da
isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik
mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 10.000,00 eura i
garanciju putovanja za kategoriju licence A 40 u visini od 400.000,00 eura, kojom se za slučaj A)
insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka
Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava
Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3.
potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa
Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o
turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga
obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se
prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza
Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za
potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje
Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po
osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom
izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od
datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na
ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0088 od 01.01.2020
zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”,
Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300067719 od 01.01.2020 Akcionarskog društva za
osiguranje DDOR OSIGURANJE, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od
14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU
“YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14.
ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude,
odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa
ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
10
14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŢBA I REŠAVANJE SPOROVA:
Organizator putovanja je dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu
podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog
vremena.
Organizator putovanja je dužаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje dve
godine, od dаnа podnošenjа reklamacije Putnika.
Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku
Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge
(npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima, direktno
Organizatoru.
Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel.
broja +381112622104, faksa +381112626450, radnim danima od 09:00 do 20:00 h, subotom od
09:00 do 15:00 po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila:astraoffice@astratravel.rs. Za hitne i
slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog
objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje u postupka po reklamaciji radi rešenja problema u
primerenom roku u zavisnosti od prirode reklamacije /od 24 do 48 sati/ (npr. kvar frižidera, nestanak
struje ili vode, loše očišcćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara
ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome
sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan
primerak ove potvrde.
Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo
Organizator.
Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavesno i
na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog
predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od petnest dana od dana
završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja „nedostataka”, dostavi
osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mesta, račune o plaćenim
troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu
na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između
ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje
ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi
pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore.
Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Beogradu
ul.Svetozara Markovića , br 4.
Putnik može dа izjаvi reklamaciju usmeno nа prodаjnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju,
odnosno drugom mestu koje je određeno zа prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno nа
trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije.
Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije,
po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i
dа Putniku izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, sаopšti broj
pod kojim je zаveden njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.
Organizator je dužan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani
odgovor i da u roku od 15 dana i isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok
uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.
Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor, da istu
u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.
11
Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po
reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cene po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela
usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina
naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je
stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime
srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom
Organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema
Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu
o izvršenoj refundaciji, sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće
se, da je povraćaj razlike u ceni Putniku izvršen i postignut dogovor sa Putnikom u skladu sa zakonom,
ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTA, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u
ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga, koji je
važio na dan zaključenja Ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator
postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima, pre isteka roka za rešavanje prigovora,
smatraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom Ugovora.
15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:
15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu)
Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, kao i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu
smeštaja u određenim terminima, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator
nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.
Na Program po zahtevu, analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako
ovom tačkom nije drugačije regulisano.
Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan, pismeno izvestiti Organizatora. Datum
pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene
procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije
određeno i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade samo
učinjenih administrativnih troškova.
15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
15.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše samo jednu uslugu,koja
ne obuhvata uslugu noćenja Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge. Za individualne i
„rezervacije na upit”, Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 50
eur, u dinarskoj protivvrednosti, po zvanicnom sdrednjem kusru, na dan uplate. Ukoliko rezervacija
bude prihvaćena, od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju,
posrednik usluge ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne
prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima Putnika, iznos
depozita zadržava posrednik usluge, u celosti.
Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i
telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu Putnika, za koje je on samo posrednik
između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice
za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi,
stupaju na snagu ugovorni odnosi, isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.
12
16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:
Putnik je upoznat da je organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
i saglasan je da Lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su: JMBG,
broj putne isprave, broj telefona, E mail adresa, poštanska adresa stanovanja… koje Putnik daje
dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod
uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Putnik je saglasan da lične podatke
Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu
saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima
određenim posebnim propisima.
17. OBAVEZNOST PRIMENE:
Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu
na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaocima usluga, kao i za
putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih
manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine
sastavni deo takvih Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju,
što važi i za ove Opšte uslove.
Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA, Beograd, Kondina 14 za
rešavanje međusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTA i
propisa R. Srbije. Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prаvа Putnika dа
pokrene određeni postupаk ili dа upotrebi određeno prаvno sredstvo zа zаštitu svojih prаvа, na način
predviđen propisima R. Srbije.
Ovi Opšti uslovi važe od 01.01.2020. god. kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi objavljeni 01.10.
2019. godine.
Ime i potpis direktora
Ivana Ilić

Share "Vila Alexandra Nikiti Leto 2022." via:

Nema komentara jos uvek

Ostavite komentar

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

 

UNIQA baner - putno osiguranje - dec 2014
Kontakt
Join us on: