11271 Surcin, Marka Raba 70 | Tel: +381 11 8443 005

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Vila Jotis Jerisos Leto 2022.

Od gradske plaže udaljena je oko 50 m

Vila Jotis se nalazi u mirnoj ulici, iza restorana “Konak” u Jerisosu. Od gradske plaže udaljena je oko 50 m. Vila poseduje četvorokrevetne apartmane i mezonetu. Sadržaj vile: WI – FI internet, klima uređaj (korišćenje uključeno u cenu), poseduje komarnike i peškire. Vila ne poseduje sopstveni parking (postoji mogućnost parkiranja ispred vile).

Od gradske plaže udaljena je oko 50 m

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][nggallery id=400][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs shape=“square“ color=“blue“ spacing=“2″ gap=“2″ active_section=“1″ no_fill_content_area=“true“][vc_tta_section title=“Program putovanja“ tab_id=“1483981973108-9d76d573-0932aeef-120f“][vc_column_text]

Program putovanja:

ARANŽMAN OBUHVATA:
 smeštaj u izabranoj smeštajnoj jedinici za 10 noćenja, na bazi najma studija / apartmana prema cenovniku iz tabele
 troškovi organizacije i vođstvo puta
 usluge predstavnika agencije u toku boravka na destinaciji
Poslovna jedinica: Takovska 5/ I, 11 000 Beograd
Tel/fax. 011/334 34 88; 334 20 58; 334 94 37
E-mail: office@sanitours.rs
Web adresa: www.sanitours.rs
Licenca OTP br: 182/2010 od 10.02.2010.
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
 autobuski prevoz (osim u smenama sa *)
 međunarodno putno zdravstveno osiguranje: preporučujemo Dunav osiguranje – Polise “DUNAV,“ (možete uplatiti u agenciji)
 individualni troškovi
 fakultativni izleti
 doplata za klima uređaj u smeštajnim objektima gde je naznačeno
 obavezno plaćanje boravišne takse (nije uključeno u cenu) na licu mesta.

PROGRAM PUTOVANJA ZA NAJAM APARTMANA:
POČETAK ARANŽMANA: aranžman počinje datumom ugovorenim u agenciji organizatora ili agenta posrednika u prodaji. Smeštaj u
studije/apartmane prvog dana od 14.00 h po grčkom vremenu.
ZAVRŠETAK ARANŽMANA: aranžman se završava datumom ugovorenim u agenciji organizatora ili agenta posrednika u prodaji. Napuštanje
smeštaja najkasnije do 09.00 h po grčkom vremenu.
PROGRAM PUTOVANJA ZA AUTOBUSKI PREVOZ:
POLAZAK: autobus polazi dan ranije prema odabranom datumu iz tabele i iz gradova i mesta polazaka po satnicii iz tabele autobuskog prevoza
(istaknuto na sajtu kod odabrane destinacije) . Dolazak na destinaciju. Smeštaj u studije/apartmane najranije od 14.00 h po grčkom vremenu.
POVRATAK: napuštanje smeštajnih jedinica do 09.00h po grčkom vremenu. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Predviđen polazak autobusa u
poslepodnevnim časovima (tačna satnica istaknuta na oglasnim tablama u svakoj vili na dan smene). Noćna vožnja uz usputna zadržavanja radi
odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u jutarnjim satima na mesto polaska.

 

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Način plaćanja“ tab_id=“1485208869067-3ad51c0c-78da“][vc_column_text]

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

 plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
 GOTOVINOM – uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
 PLATNIM KARTICAMA (Dina, Visa, Master, Maestro) – isti uslovi kao za gotovinu.
 ČEKOVIMA GRAĐANA – uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% odloženim plaćanjem do 15.10.2020. godine, uz
deponovanje čekova prilikom rezervacije i sa datumom realizacije isključivo 01 ili 15. u mesecu. (bez uvećanja)
 KREDITNIM KARTICAMA (Banca Intesa – Visa, Master, American Express) – uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak na
6 mesečnih rata do 15.10.2020.
 PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE – uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% najkasnije do 15.10.2020.
godine, sa dospećem rate svakog 15- og u mesecu (organizator zadržava pravo da vrši selekciju pravnih lica čija rešenja o
administrativnoj zabrani prihvata. Iznos duga k mesecu (organizator zadržava pravo da vrši selekciju pravnih lica čija rešenja o
administrativnoj zabrani prihvata. Iznos duga koji ide preko administrativne zabrane obračunava se po srednjem kursu NBS na dan
izdavanja rešenja o administrativnoj zabrani.
OPŠTE NAPOMENE:
 Organizator putovanja nije ovlašćen i ne može donositi sud o valjanosti putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u
obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da
pogranične vlasti uskrate ulazak putniku na teritoriju EU. Za ulazak u zemlje EU neophodno je da putna isprava važi minimum 6 meseci
od završetka planiranog putovanja
 Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Mole se putnici da vode
računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku, tokom putovanja i za vreme boravka na destinaciji. Organizator
putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe,gubitka..) već je to u isklljučivoj nadležnosti
policijskih organa, kojima se u tom slučaju treba odmah obratiti.
Poslovna jedinica: Takovska 5/ I, 11 000 Beograd
Tel/fax. 011/334 34 88; 334 20 58; 334 94 37
E-mail: office@sanitours.rs
Web adresa: www.sanitours.rs
Licenca OTP br: 182/2010 od 10.02.2010.
 Minimalan broj putnika za organizaciju kod autobuskog prevoza je 45. Agencija zadržava pravo korekcije cene, izmene programa ili
otkaza putovanja u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, pod uslovom da putnik bude obavešten o istom najmanje 5 dana pre
započinjanja putovanja. Doplata za izbor sedišta u autobusu iznosi 20 eur. Dozvoljena količina prtljaga u autobusu je 1 kofer do
23kg. Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: vreme uplate aranžmana kao i starost putnika (stara lica ili
porodice sa decom). Organizator putovanja ne garantuje poziciju sedišta u autobusu ukoliko to nije predviđeno i uplaćeno prema
cenovniku kao mogućnost dodatne usluge i doplate. Organizator putovanja će putnicima odrediti bilo koje sedište i sprat u autobusu,
bez obzira na eventualno usmeno date napomene. Naknadne izmene nisu moguce. Putnik će prihvatiti sedište koje mu agencija dodeli.
Broj putnika po smenama može se značajno razlikovati. Organizator se ne obavezuje da će prevoz u povratku izvršiti istim prevoznim
sredstvom i na istim sedištima kao u odlasku. U slučaju nedovoljnog broja prijavljanih putnika agencija zadržava pravo da pojedine
polaske organizuje u saradnji sa drugom agencijom ili manjim prevoznim sredstvom od autobusa. Prenos prtljaga od autobusa do
smeštajnog objekta nije obaveza Organizatora putovanja. Autobus po dolasku u letovalište staje što je moguće bliže smeštajnom
objektu. Putnici su dužni svoj prtljag preneti do smeštaja.
 Maloletna lica koja putuju samostalno ili sa pratiocima, za izlazak iz države neophodna je saglasnost oba roditelja roditelja koji ne putuje
sa maloletnim licem) da pomenuto lice može preći granicu samostalno ili sa punoletnim pratiocem, overena kod notara.
Organizator putovanja SANI TRADE & TOURS ima propisanu POLISU OSIGURANJA u slučaju insolventnosti i naknade štete broj 70006495 od 27.01.2019
kod Kompanije DUNAV OSIGURANJE a.d.o.Beograd, Makedoska 4., www.dunav.com, e-mail: kontaktcentar@dunav.com, tel:0800 386 286.
Cenovnik br.2 od 20.12.2019.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja T.A. „Sani Trade & Tours“ doo, licenca OTP 182/2010 od 10.02.2010.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Prevoz“ tab_id=“1578834551601-a0b2984e-749a“][vc_column_text]

AUTOBUSKI PREVOZ:

Organizovan je kvalitetnim visokopodnim ili spratnim autobusima,CA,audio-video oprema,tako da garantuje isti kvalitet svakog sedišta.

OPŠTE NAPOMENE:

Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datume početka smena. Polazak iz letovališta je poslednjeg dana smene (po lokalnom vremenu). O
udobnom i bezbednom putovanju brinu dva vozača i pratilac grupe. U slučaju kašnjenja ili ne dolaska putnika na mesto polaska ili povratka
autobusa, agencija ne preuzima odgovornost. Raspored sedenja pravi agecija uzimajući u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom),
osobe sa posebnim potrebama kao i vreme uplate aranžmana. Doplata za izbor sedišta u autobusu iznosi 20 eur / po osobi (moguće je
samo prilikom sklapanja ugovora). Takvi zahtevi se podnose i uplaćuju prilikom prijave za aranžman. S obzirom da se broj putnika (pa i
autobusa) u smenama razlikuje Organizator nije u mogućnosti da ponudi izbor određenog sedišta sa brojem. Iz istog razloga se Organizator ne
obavezuje da prevoz u povratku izvrši istim autobusom i na istim sedištima kao u odlasku.
Izbor sedišta može podrazumevati:
– željeno sedište pored stola u dvospratnom autobusu (minimalan broj putnika za zahtev: 4)
– željeno sedište sa određene strane autobusa (gledano u pravcu kretanja) bez obzira na tip autobusa
– željeno sedište na donjoj platformi autobusa ukoliko se prevoz vrši dvospratnim autobusom (minimalan broj putnika za zahtev: 2)
– željeno sedište u prednjem ili zadnjem delom autobusa, a po želji putnika
– željeno sedište u prvom redu dvospratnog autobusa na gornjoj platformi (minimalan broj putnika za zahtev: 2)
– željeno sedište u prvom redu bez obzira na tip autobusa (minimalan broj putnika za zahtev: 2)
– željeno sedište u prvom redu kod drugih vrata autobusa bez obzira na tip autobusa
Ograničenja Organizatora u pružanju usluge „željeno sedište“:
Organizator uslugu nudi kako bi izašao u susret mnogobrojnim zahtevima za određeno sedište u autobusu. Iako je sedište ugovoreno i naplaćeno,
postoje situacije u kojima Organizator neće biti u mogućnosti da pruži ugovorenu uslugu za šta neće odgovarati više od povraćaja iznosa
uplaćenog za izbor određenog sedišta.
Situacije kada Organizator nije u mogućnosti da pruži ugovorenu uslugu su sledeće:
– Ukoliko u jednom ili oba pravca tip autobusa kojim će se vršiti prevoz putnika nema odgovarajući tip sedišta. Organizator se obavezuje da će
putniku izvršiti povraćaj celokupnog uplaćenog iznosa koji se odnosi na izbor sedišta bez obzira da li je usluga (nije)pružena samo u jednom
pravcu.
– Ukoliko u autobusu (u jednom ili oba pravca) ima više zahteva za određeni tip sedišta, a broj takvih sedišta je ograničen i manji od broja
zahtevanih (ovo se odnosi samo na sedišta oko stola, sedišta u prvom redu i slično gde je broj sedišta stvarno izrazito mali). Zahtevi će biti
realizovani po redosledu prijave koje imaju uplaćeno željeno sedište. Gost kome ne bude dodeljeno željeno sedište dobiće povraćaj celokupnog
iznosa koji se odnosi izbor sedišta. Bez obzira zbog koje od navedenih situacija Organizator nije u mogućnosti da pruži uslugu željenog sedišta,
pored refundacije celog iznosa koji se odnosi na ovu uslugu, Organizator će dati ovim gostima mogućnost izbora nekog od alternativnih slobodnih
mesta u autobusu koji bi najviše odgovarao gostu i ovu uslugu neće naplatiti. U slučaju refundacije novca za uslugu „željeno sedište“, refundacija
će se vršiti pre polaska na put u vašoj turističkoj agenciji. U slučaju da gost odustane od aranžmana i na ovu uslugu se primenjuje ista otkazna
politika kao i za ostale uslugu obuhvaćene aranžmanom. Ukoliko gost nije zadovoljan dodeljenim sedištem, a ono se u oba pravca u celosti
uklapa u opis ugovorenog sedišta, Organizator nije dužan da izvrši refundaciju uplaćenog iznosa. Putnik je dužan (osim u slučaju doplate za izbor
sedišta) da prihvati bilo koje sedište, koje mu je agencija dodelila. U autobusu je zabranjeno konzumiranje alkohola, pušenje, WC nije u upotrebi
(u slučaju ne poštovanja ovih odredbi, pratilac ima pravo da uskrati dalji prevoz putnika). Količina prtljaga je do 25kg ličnog prtljaga
(maksimalno 2 komada prtljaga), po osobi. U slučaju većeg broja prtljaga, prevoznik ili Organizator putovanja neće primiti višak
prtljaga, kao ni drugu robu koja nije za ličnu upotrebu. Raznošenje prtljaga nije obaveza vozača autobusa niti predstavnika u letovalištu.
Autobus po dolasku u letovalište staje kod smeštajnih objekata što je bliže moguće. Putovanje od Beograda obično traje 14-15 sati, uz više pauza
za odmor i četiri granične procedure, gde je moguće zadržavanje nepredvidive dužine trajanja. Zadržavanje u povratku u “free shop-u” je od 20 –
30 minuta. Ukoliko pratilac grupe proceni da je transfer u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajene, može doneti
odluku, a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne pravi ili skrati predviđene pauze (uključujući i
free shop). Uplatom prevoza smatra se da je putnik pročitao navedene napomene i da prihvata sve navedeno, bez prava na naknadni prigovor i
žalbu.
Cena prevoza se ne menja u slučaju povezivanja dve i više smena.
Minimalan broj putnika za organizaciju prevoza je 45. Ukoliko ima manji broj prijavljenih putnika od 45, Organizator putovanja ima pravo
da po potrebi angažuje bilo kog drugog prevoznika za svoje potrebe, a da o tome ne obavesti svoje partnerske agencije i putnike. U sučaju kvara
autobusa tokom trajanja putovanja, koji se ne može otkloniti u roku od 2h, Organizator putovanja će obezbediti drugi autobus u najkraćem
mogućem roku. Agencija zadržava pravo korekcije cene, izmene programa ili otkaza putovanja u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, pod
uslovom da putnik bude obavešten o istom najmanje 5 dana pre započinjanja putovanja.
Zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama ili zaustavnoj traci autoputa zbog ukrcaja putnika. Vremena polaska u tabeli su okvirna i zavise
od predviđenih pauza i usputnih stajanja ili nepredviđenih okolnosti na putu u toku putovanja.
TOKOM SEZONE MOGUĆA JE PROMENA MESTA I VREMENA POLASKA/ODLASKA.
Putnik je dužan da se lično informiše u agenciji o mestu i vremenu polaska, jedan dan pred put. Putnik je u obavezi da na dogovorenom
mestu polaska bude 30 minuta pre ugovorenog vremena polaska.
Sopstveni prevoz: cena najma u tabelama je data po smeštajnoj jedinici bez prevoza, osim u tabelama sa zvezdicom gde je cena data po osobi,
sa uključenim prevozom.

VIZNI REŽIM:

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne može donositi sud o valjanosti putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da
se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti
uskrate ulazak putniku na teritoriju EU. Za ulazak u zemlje EU neophodno je da putna isprava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog
putovanja.

UPOZORENJE:

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku,tokom putovanja i za vreme boravka na destinaciji.
Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe,gubitka..), već je to u isklljučivoj nadležnosti
policijskih organa, kojima se u tom slučaju treba odmah obratiti.

MALOLETNI PUTNICI:

Koji putuju samostalno ili sa pratiocima, za izlazak iz države neophodna je saglasnost oba roditelja (roditelja koji ne putuje sa maloletnim licem)
da pomenuto lice može preći granicu samostalno ili sa punoletnim pratiocem, overena kod notara.

MEDJUNARODNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:

Medjunarodno zdravstveno osiguranje se preporučuje. Polise “DUNAV“ osiguranja možete uplatiti u agenciji. Putnici koji imaju kartice
zdravstvenog osiguranja ,a koje pokrivaju Evropske zemlje ne plaćaju osiguranje.
Cenovnik br.1 od 01.11.2019.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja T.A. “Sani Trade & Tours“ doo, licenca OTP 182/2010 od 10.02.2010.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“OUP“ tab_id=“1483981844875-65888cc4-cd75aeef-120f“][vc_column_text]

Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 ,88/2010,84/2015) Direktor
TA “SANI TRADE&TOURS” doo iz Beograda, dana 23.01.2019.god. utvrduje sledeće
OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih
putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi),
potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i objavljen program putovanja ( dalje: Program), da je kao i
svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa mogućnostima putnog
zdravstvenog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “ Sani trade & tours doo” kao
organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih
posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zaključivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o tome
obavestiti Putnika u primerenom roku,bez odlaganja, u pisanoj formi,na papiru i drugom trajnom nosaču
zapisa,što Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim
promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten pre zaključenja Ugovora.
U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra
novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u
navedenom roku da ne prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim.
Organizator putovanja je pre potpisivanja Ugovora,upoznao Putnika sa pravima po osnovu Garancije putovanja
za slučaj insolventnosti i naknade štete.
2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili
putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim
prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zaključen Ugovor o
posredovanju (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u
programu putovanja i potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa(čl.58 ZOT).Prijava Putnika postaje
punovažna kada je potvrdjena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava učinjena i uplatom akontacije u
visini od 40% od cene aranžmana ako nije drugačije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije
ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da
je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve
putnike, a ne samo za jednog određenog Putnika iz Ugovora.
Zaključenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne
može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu usled više sile.
Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju
neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator
putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova.
3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:
– U Ugovoru osim usluga iz Programa unose se posebni zahtevi putnika sa kojima se isključivo Organizator
saglasio,
– Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili
nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije –
prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali:
krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji
Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice
neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i
prevladati,
– Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti da se stara o pravima i interesima Putnika,
– Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera
a ako toga nema naziv, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku;
– Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
– Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru
ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje
prigovora ili reklamacije putnika.
4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:
– Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom , Opštim uslovima i Garancijom putovanja, da
istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
– Da sam obezbedi polise putnog zdravstvenog osiguranja,
– Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,
– Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje
putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i
odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) ,
– Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih
propisa i ovih Opštih uslova,
– Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove
prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
– Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima
navedenim u putnoj dokumentaciji,
– Da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i
na druge načine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;
– Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom
vremenu polaska i povratka sa putovanja.
5. CENE I SADRŽAJ USLUGA: Cene su iskazane u stranoj valuti a obračun uplata vrši se u dinarima prema
prodajnom kursu poslovne banke Organizatora na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako
drugačije nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet
prigovora Putnika.
Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom
izvršiocu usluge.
Cena iz Ugovora uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga
prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja, ishrane, prevoza, pripreme i
organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća (dalje: Standardne usluge).
Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove:
aerodromskih i lučkih taksi, lokalnog turističkog vodiča, posebne usluge predstavnika organizatora, turističkog
animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na
manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja,
rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove
smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatni
obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu
određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti,
relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja a ne datum
zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do
pune cene putovanja .
U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge,
koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili
Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.
6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Ukoliko Putnik otkaže putovanje od 1(jedne)godine do
45 dana pre početka putovanja Organizator ima pravo zadržavanja 5% od vrednosti aranžmana.Organizator može
zahtevati povećanje ugovorene cene pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u
kursu razmene valute,kada je cena izražena u dinarima ili do promene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom
predviđenim slučajevima. Organizator je dužan da izmene bez odlaganja saopšti Putniku,u pisanoj formi,na način
lako dostupan Putniku,odnosno na način kako je izvšena rezervacija. Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za
sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze
naknade štete Organizatoru, ako najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene,
obavesti Organizatora. Ako u naznačenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od
ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.
Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo
kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.
7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge
prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke
usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i
neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste.
Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da
očigledne štamparske i računske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.
Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji
domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste
destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i
kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.
Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak Putnika u
smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska Putnika i ulaska ili izlaska Putnika iz
smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih
vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog
prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi
odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predvidjeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu
ili mestu opredeljenja – već samo označavaju kalendarski- dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator
ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima,
napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.
Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak Putnika na aerodromu koji je najmanje 2 časa
ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog
vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni
propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje – sletanje aviona kod čarter letova je u
kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu
tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo
celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku po unapred utvrđenim
terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva
ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskihm i
drugih propisa i dr.) obavezuju Putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve
eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u celosti.
Promena ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se
ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz
treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator je dužan da ponudi putniku drugi odgovarajući
prevoz,do okončanja turističkog putovanja,bez dodatnih trpškova za Putnika,kao i da isplati eventualnu razliku u
ceni izmedju ugovorenih i pruženih usluga(član 103.ZOZP).Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza
najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.
Kad treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na
naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za
plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije
blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim
pravnom regulativom.
8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
8.1. Smeštaj: obavezno naznačen u Programu putovanja,sa napomenom da:
– Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u
Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr.
katakteristike,
– Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta
najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge(lokalno vreme) . Putnik nema pravo na refundaciju zbog
samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni
na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
– Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.)su u skladu sa kategorizacijom i
propisima domicilne zemlje.
– Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva
neprekidan rad iste 24 časa,
– Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih
pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.
– Ukoliko su dve ili više osoba rezervisale zajedno dvokrevetnu ili višekrevetnu sobu ili brodsku kabinu i sl. a nema
treće osobe koja zamenjuje jednu od njih, Organizator ima pravo naplate pune cenu smeštajne jedinice.
– Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj može se
bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret
Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni
srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.
– Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na:
deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i
napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom
osnovu.
8.2. Ishrana:obavezno naznačena u Programu putovanja,sa napomenom da:
– Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta,
destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija).
– Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim hotelskim
pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji.Organizator je upoznao Putnika są
sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi.
-Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu , podrazumeva kontinentalni doručak.
-Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu
ishrane izvrši posluživanjem.
U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica ili lica sa
posebnim potrebama. U slučaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji
dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane.
8.3. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
– Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i
kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator i primenjuju se
propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne
podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja itd.). Putnik ima obavezu da prihvati
svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu.
– Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene
propisima ( autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju.Ukoliko se
angažuje mini-bus potrebno je definisati br.sedišta.
– Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu
nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je dužan da pre puta
proveri i usaglasi svoja lična dokumenta i prtljag,a u slučaju uočene nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca.
– Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o
prevozu Putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz
prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja
iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova.
-Putnik je dužan ispoštovati ugovoreno vreme polaska autobusa i biti na polasku najkasnije 30
min.ranije.Kašnjenje putnika dužeg od 15 min.smatra se odustankom od putovanja te Organizator nema obavezu
daljeg čekanja i zadržavanja autobusa.
– Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič – vozač. Vodič-vozač ima pravo da, zbog
nepredvidivih, neizbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled
obilazaka lokalitata.Putnik je dužan da se pridržava uputstva vozača ili vodiča/pratioca putovanja(duž.pauze i sl.)
– Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.) mogu
imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom za šta
posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili
u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi
posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.
– Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima.
– Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna
je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu pomenute vrste
prevoza i van uticaja i odgvornosti su Organizatora.
9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se
isključivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati
Putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu
zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne
uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu
ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru
ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik
agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovlašćen da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata.
Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje
vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili
imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vreme putovanja izgubi
putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne
štetne posledice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifična ishrana,
karakteristike smeštaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom Organizator ne
preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe
posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da
obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi
odgovornost za štetu.
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u
slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam
putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenuju se
odredbe tačke 12. Opštih uslova.
10. PRTLJAG: Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga
Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je
isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim
prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na
telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero . Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da prijavi
bez odlaganja na licu mesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu
odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete.Putnik ima obavezu da prijavi
gubitak,oštećenje ili nestanak prtljaga,u toku puta,predstavniku Organizatora.
Kod prevoza autobusom Putnik može poneti 1 komad prtljaga po korisniku sedišta i predati ga ovlašćenom licu
Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim
u prevozno sredstvo(lični prtljag), o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika,
odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje posredstvom Organizatora
putovanja,ili direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema važećim međunarodnim i
domaćim propisima.Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza Putniika (prevoz će biti
što je moguće bliže smeštajnom objektu). Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi
odgovornost.
Osim kod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i skupocene predmete, koji se
obično ne nose sa sobom.
Dužnost Putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične dokumenta, stvari i vrednosti ne
ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se
dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Organizatora ili
neposrednog izvršioca usluge.
11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:
11.1. Pre početka putovanja:Organizator može vršiti izmenu programa putovanja samo ako su izmene
prouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator putovanja nije mogao predvideti,izbeći ili
otklonti.Troškove koji su nastali usled izmene programa snosi organizator,a smanjenje troškova ide u korist
Putnika.Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije,ili na teret
Organizatora,upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja.Ako su u programu putovanja
izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga,Organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od
Putnika koji je zbog toga odustao od putovanja.(čl.879 ZOO).
Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:
– nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznačen u Programu putovanja,pod uslovom da je Putnika o
tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre početka turističkog putovanja i
– zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su
postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor
ne zaključuje,uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana
otkaza.
U slučaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu
prvobitno zaključenog Ugovora.
11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način
obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i
neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje,
kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za
obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne
okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima
Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.
Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa sprovodjenje putovanja usled grubog i
nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu da organizatoru
nadoknati pričinjenu eventualnu štetu.
U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koji se
mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti,
elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu
Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova
povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim
prevoznim sredstvom,
12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti
Organizatora na način kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun
naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja,
ako Programom nije drugačije određeno i to:
Ukoliko Putnik otkaže putovanje od 1(jedne) godine do 45 dana pre početka putovanja Organizator ima pravo da
zadrži 5% od ukupne vrednosti aranžmana.(Zakon o zaštiti potrošača Čl.99.stav 1 i 2 ).
10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
Izuzetno od napred navedenog, primenivaće se sledaća skala otkaza i to:
a. kod brodskih krstarenja5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja,
15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja,
30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja,
50%od 28 do 15 dana pre početka putovanja,
80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja,
95% od 6 do 3. dana pre početka putovanja,
100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta
b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje
kompletan ugovor:
5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja ,
50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.
Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice,
nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja,
organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:
iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, smrti
putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, – poziva za vojnu vežbu
putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje
putovanja.
Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog
osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad ( potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno
otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost
putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz
ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti,
elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih
organa domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno
infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je
posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici
(hospitalizaciju) i onemogućava početak -korišćenje ugovorenog putovanja.Organizator, u slučaju da Putnik
obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih
sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.
U slučaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od
osiguravača.Nemogućnost dobijanja godišnjeg odmora ne spada u opravdan razlog otkaza aranžmana.
Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanju u dobijanju viza, kao i
plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
Promena datuma putovanja,kao i promena vrste smeštaja ,tretira se kao otkaz putovanja.Troškovi promene već
potvrdjenih rezervacija(zamena putnika,način prevoza,mesto ulaska i sl.)iznose 500,00 rsd po rezervaciji.
12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od
ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga.
Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene
neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove
obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrdjeni Ugovorom, Organizator je
dužan da sprovede odredjene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge
odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom
14 ovih Optih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika
13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno
osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje
putne odgovornosti,zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i
Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje
samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba
da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni
deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem
Ugovora Putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da
isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da
Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
Prema Zakonu o turizmu Organizator poseduje POLISU osiguranja odgovornosti iz delatnosti
turističkih agencija br.70006495 u visini od 300.000 eur, za slučaj insolventnosti i odgovornosti za
slučaj naknade štete KOMPANIJE DUNAV OSIGURANJE ,Beograd,Makedonska br.4
tel.: 0800 386 286 E-mail : kontaktcentar@dunav.com.Osiguranjem se obezbedjuje: u slučaju
insolventnosti:troškovi nužnog smeštaja,ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji i
inostranstvu u mesto polaska,potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osonvu Ugovora o
turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao,potraživanje uplaćenih sredstava
putnika,u slučaju otkaza putovanja od strane putnika,u skladu sa opštim uslovima
putovanja,potraživanja razlike izmedju ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno
ne izvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.U slučaju
štete:potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju,koje
osiguranik nije realizovao,potraživanje razlike izmedju ugovorene cene putovanja i cene putovanja
snižene srazmerno ne izvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.
(Putnik zatečen na putovanju treba na najbrži način da kontaktira osiguravača, i obavezan je da
dostavi osiguravaču i Organizatoru, broj ugovora, mesto boravka, naziv smeštajnog objekta, imena
putnika, adresu ili broj telefona, faxa ili e.mail-a preko kojih se može kontaktirati u mestu trenutnog
boravka.)
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,
ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima.)
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi putovanja i uslovi
KOMPANIJE DUNAV OSIGURANJE (potvrda o garanciji putovanja sa rednim br.ugovora o
putovanju , i da iste u celosti prihvata.
14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA: Organizator putovanja je dužan da na
prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije i da obezbedi prisustvo lica
ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.
Organizator putovanja je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija,i da je čuva najmanje dve godine od
dana podnošenja reklamacije putnika.
Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora,
a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu
navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru.
Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja
+381113343488, faksa +381113342058, radnim danima od 09-19 h, subotom od 09-14 h po srednjeevropskom
vremenu ili preko e-maila: office@sanitours.rs. Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj
ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se
može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje u postupku po reklamaciji, radi rešenja problema, u primerenom
roku, u zavisnosti od prirode reklamacije (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišcćen apartman i
dr.nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora ili neposrednim
izvršiocem usluga (smetaja, prevoza i drugih usluga iz Programa) o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka
koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.
Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom
činjenica da je nastavio korišćenje adekavtnog alternativnog rešenja smatra se da je Program u celosti izvršen.
Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator.
Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno i na propisani
način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora o
nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana završetka
putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja nedostataka, isključivo Organizatoru, dostavi
osnovan i dokumentovan prigovor (pisani prigovor na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po
vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob,
svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih odnosno delimično
izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem
za zastupanje, prigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne prigovore.
Pritužbe i druge postupke poželjno je dostaviti u pisanoj formi isključivo na adresu Organizatora u Beogradu, ul.
Takovska 5/I sprat.Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je zaključio Ugovor o
putovanju,odnosno drugom mestu koje je odredjeno za prijem reklamacije,elektronskim putem,odnosno na trajnom
nosaču zapisa uz dostavu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije.
Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore po učinjenoj
reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i da Putniku izda pisanu
potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije,odnosno,saopšti broj pod kojim je zavedena njegova
reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.
Organizator je dužan u roku od 8 dana dostaviti putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u ceni, sve od dana
prijema urednog prigovora.
Ukoliko prigovor nije kompletan i isti treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom
roku uredi pod pretnjom propuštanja.
Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama
koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cene po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može
obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po
osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge.
Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva
se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih
potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu
potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju medjusobnih spornih odnosa. Smatraće se da
je povraćaj razlike u ceni Putniku izvršen i postignut dogovor sa Putnikom u skladu sa zakonom i ovim Opštim
uslovima, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa
cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim
raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružaoca
usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri
izboru lica koja su te usluge izvršila.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatraće se
preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora.
15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:
15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste
kombinacija dve ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno
objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.
Na Program po zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom
nije drugačije regulisano.
Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno vise pojedinačnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let
i kruzna tura itd.), naknada za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se sabira.
Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog
otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u
odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:
Ukoliko Putnik otkaže putovanje od 1(jedne)godine do 60 dana pre početka putovanja,Organizator zadržava 5%
od ukupne cene aranžmana.
15 % ako se putovanje otkaže od 59 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
15.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu,
Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge (dalje: Posrednik usluge),i nema pravni položaj
Organizatora putovanja već Posrednika.
Za individualne i »rezervacije na upit« Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od
50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kusru banke Posrednika na dan uplate. Ukoliko rezervacija
bude prihvaćena od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju Posrednik ne potvdi u
ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a
koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadržava Posrednik u celosti.
Posrednik, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja
kod individualnih turističkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih
pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car
i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo izmedju
Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.
Kod pojedinačnih turističkih usluga primenuje se skala otkaza krajnjeg davaoca usluga.
Ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primer ulaznice za koncerte, operu, pozorište,
balove, karte / markice za prevoz (npr metro, voz, autobus), karte za trajekt, ski-pass, razgledanja, ulaznice za
muzeje i pojedinačni transferi i dr. prilikom eventualnog otkaza Putniku se obračunavaju troškovi u visini cene
ugvorene svake pojedinačne usluge.
Kod ugovorene pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog storniranja treba vratiti već primljene karte
za linijske letove, železničke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom moraju zaračunati pune cene.
U slučaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu zakupodavac pri
predaji stana za odmor može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne troškove i eventualno nastalu štetu.
16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju
poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju
ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena
saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.
17. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti
drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaoci usluga, kao
i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih
manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo
takvih Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za
ove Opte uslove.
Ne uskraćuju se prava Putnika da pokrene odredjeni postupak ili da upotrebi odredjeno pravno sredstvo za zaštitu
svojih prava,na način predvidjen propisima R.Srbije.U slučaju zakonom predvidjene stvarne nadležnosti redovnog
suda Putnik i Organizator ugovaraju mesnu nadležnost suda prema sedištu Organizatora,uz primenu ovih Opštih
uslova putovanja.
Ovi Opšti Uslovi važe od 27.01.2019.god. kojim danom prestaju da važe Opšti Uslovi objavljeni 27.01.2018.
godine.

DIREKTOR
Sandra Ćesarević

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Mapa“ tab_id=“1483981844840-4b81cf0c-12a5aeef-120f“][vc_gmaps link=““ title=“Mapa za ovaj objekat nije dostupna detalji u agenciji“][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]