11271 Surcin, Marka Raba 70 | Tel: +381 11 8443 005

Uvac – najvеći lešinari i meandri Evrope – tura kombijem

Cena: 17999 RSD

Veličanstvena lepota prirode,izazov koji se ne propušta

Odlazak u specijalni rezervat prirode Uvac, uz vožnju čamcima, obilazak gnezda beloglavih supova, ledene pećine i ručak na obali jezera. Odlazak džipovima na vidikovac Molitva. Noćenje u Sjenici, a sutradan poseta vidikovcu Veliki Vrh i odlazak na Jadovnik

Veličanstvena lepota prirode,izazov koji se ne propušta

Trajanje ture: 3 d.

Mesto polaska

Beograd/Belgrade

Jezici vodiča

srpski, engleski

[nggallery id=665]

Datumi polazaka [07:30]

sub – 29.07.2017.

sub – 19.08.2017.

sub – 23.09.2017.

Plaćanje

Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka Preko računa: uz profakturu izdatu od strane organizatora putovanja Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina

Uključeno u cenu

 • Prevoz modernim kombi vozilom sa klimom
 • 2 noćenja sa doručkom u konačištu Borići u Sjenici(1/2, 1/3 sobe)sa TV-om, TWC, fenom. Konačište je u procesu kategorizacije kao hotel 4*. Visoke je klase i očekuje se da bude jedan od nosilaca turizma u Sjeničkom kraju. Doručak je na bazi klasičnog posluživanja
 • Usluge vodiča i lokalnih vodiča
 • Ručak na plaži na Uvcu
 • Izlet i vožnju čamcima na Uvcu, oprema za pećinu (lampe)
 • Safari džipovima po Pešteri i odlazak do vidikovca Molitva (oko 45 min ukupno)
 • Celodnevni izlet džipovima do vidikovca Veliki Vrh, Jadovnika i slapova Sopotnice
 • Troškove organizacije putovanja.

Nije uključeno u cenu

 • Degustacija pršute, kulena, pancete, rakije i vina, kao i obilazak proizvodnje u preduzeću Aćim – 650 dinara,
 • Ručak u planinarskom domu
 • Individualne troškove putnika

Opis ture i aktivnosti

1. dan: Beograd – Uvac – Sjenica.

Polazak iz Beograda oko 07:00. Usputna zadržavanja radi odmora. Dolazak do kampa rendžera na ulazu u prirodni rezervat kanjona reke Uvac.

Ukrcavanje u čamac i vožnja kroz meandre reke Uvac, uz razgledanje gnezda beloglavog supa. Obilazak Ledene pećine, do čijeg ulaza se može stići samo sa reke. U povratku kupanje u kanjonu ispod srednjovekovne tvđave Klek (u zavisnosti od vremenskih uslova).

Po povratku u kamp čeka nas ručak plaži:

Heljdopita i čuveni sjenički sir kao predjelo i gulaš sa salatom kao glavno jelo.

Ukrcavanje u džipove i safari od 20 minuta u jednom smeru po livadama i neuređenim putevima Zlatarske visoravni. Dolazak na vidikovac “Molitva”, gde će ogromni lešinari leteti ispod vas, a meandri Uvca će vam se ukazati u svoj svojoj lepoti. Povratak džipovima u kamp rendžera. Kupanje.

Odlazak do konačišta Borići u Sjenici. Večernja šetnja Sjenicom. Smeštaj i noćenje.

2. dan: Sjenica – Jadovnik – Sopotnica – Sjenica

Doručak na terasi hotela Borići. Ukrcavanje u džipove i zemljanim putevima vožnja prema vidikovcu Veliki vrh, sa druge strane visoravni.

Nastavak puta prema Jadovniku i izlazak na Katunić (1733 mnv).

Jadovnik je lep, umiljat. Ima dana kada se Jadovnik kupa na svetlosti sunca, a dole Limsku dolinu pritisla bela, gusta magla. Ali zna on zna da bude strašan. Kad privuče na sebe gustu maglu, pa se ne vidi ni prst pred okom, tada po njemu nema kretanja, postali ste zarobljenici planine. A zimi, kad je sneg veliki i sve je ravno, ponegde se vidi samo vrh neke smrče. Ne znate gde ste, kao da ste na morskoj pučini…Čudnovate su čari i kontrasti Jadovnika“, rekao je o toj planini autor knjige „Jadovnik – zapisi s planine“, Branko Zejak.

Moguć je ručak u planinarskom domu uz prethodnu najavu.

Odlazak na slapove Sopotnice.

Izvor reke nalazi se na visini od oko 1000 metara i pravi veliki broj vodopada, od kojih su neki visoki i do 20 metara.
Ovo zaštićeno prirodno dobro obuhvata izvorište površinskog toka reke Sopotnice s više stalnih i povremenih karstnih vrela i izvora koji formiraju tokove.
Bigar Sopotnice prostire se od najviših vrela na 1.120 m nadmorske visine do poslednjeg vodopada na 850 m nadmorske visine. Sedam nivoa zaravnjenih lepezastih kaskada, različitih dimenzija i izraženosti, slapovito obrušavanje vode i brojni vodopadi na ivicama terasa – osnovna su vrednost ovog prirodnog dobra. Pored toka i vodopada, atrakcija su stare i obnovljene vodenice.

Povratak u hotel u Sjenici. Noćenje.

3. dan: Zlatar – Zlatibor – Beograd.

Doručak.

Putovanje preko zlatara Zlatara ka Zlatiboru, i obilazak jednog od najlepših vodopada Srbije, u selu Gostilju i čarobnih predela sela Ljubiš. Posle toga poseta selu Mušvete (ili odmor na Zlatiboru) na degustaciju dalmatinske pršute i vina u zlatiborskom selu…Neobična stvar je da je jedan Dalmatinac otkrio da je za njegovu pršutu najbolji novi dom upravo Zlatibor. Fakultativna poseta preduzeću „Aćim“ koje se bavi proizvodnjom trajnih suvomesnatih proizvoda i vina. Degustacija dalmatinskog pršuta sa Zlatibora, dalmatinske pančete, kulena i vina. Odmor i kafa na Zlatiboru. Savršen kraj ture…

Polazak za Beograd i dolazak u večernjim časovima.

Aktivnosti

 • vožnja čamcima po Uvačkom jezeru
 • obilazak Ledene pećine
 • ručak u kampu rendžera na obali jezera
 • odlazak na vidikovac „Molitva“
 • obilazak Jadovnika
 • Odlazak na slapove Sopotnice
 • Poseta vodopada u Gostilju
 • Poseta prelepom selu Ljubiš
 • Degustacija dalmatinskog pršuta u selu Mušvete
 • Slobodno vreme na Zlatiboru

Prevoz

Prevoz modernim kombi vozilom sa klimom

Opšti uslovi putovanja

Pre zvanične prijave za putovanje preporučujemo vam da se upoznate sa Opštim uslovima putovanja Magelan-a. Naši uslovi za putovanje su u potpunosti usklađeni sa preporukama za Opšte uslove putovanja koje je propisala YUTA – nacionalno udruženje turističkih agencija Srbije čiji je Magelan član.

MAGELAN TRAVEL DOO OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

Nikole Pašića 7, Novi Sad 21000

Matični br: 20991321

1.PRIJAVE I UPLATE Putnik se za putovanje koje organizuje Magelan travel doo može prijaviti u sedištu i poslovnicama organizatora putovanja (u daljem tekstu: Magelan Travel ) i drugim ovlašćenim agencijama (u daljem tekstu: posrednik). Kada posrednik u potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrdjena od službe rezervacja, uz obavezno zaključenje pismenog ugovora o putovanju.

Svojim potpisom na ugovoru putnik potvrdjuje da je upoznat sa sadržinom Opštih uslova putovanja i programom putovanja, koji čine sastavni deo ugovora, te da iste prihvata. Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti obaveznu akontaciju u visini od 50% od cene aranžmana, ukoliko nije drugačije predvidjeno programom putovanja, a ostatak do punog iznosa ugovorene cene, dospeva za naplatu 15 dana pre početka putovanja, ukoliko programom putovanja nije odredjen drugačiji rok.

Ukoliko putnik, u roku predvidjenom ugovorom, programom putovanja, ili opštim uslovima ne izvrši uplatu, u celosti, smatra se da je putovanje otkazao, u kom slučaju se primenjuju odredbe tač. 10 ovih uslova. Potpisivanjem ugovora o putovanju od strane jednog putnika smatra se da su svi ostali putnici iz ugovora prihvatili ove opšte uslove putovanja i da se uplata akontacije vodi kao uplata za sve putnike (a ne samo za jednog određenog putnika) Ukoliko dođe do otkaza aranžmana, otkazne odredbe važe za sve navedene putnike u ugovoru.

 1. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA PUTOVANJA: Organizator putovanja je u obavezi:
 2. da sa putnikom zaključi pismeni ugovor o putovanju
 3. da putniku izda ugovor o putovanju,
 4. da putniku učini dostupnim program putovanja i opšte uslove putovanja,
 5. da putniku ponudi zdravstveno osiguranja putnika za vreme boravka u inostranstvu,
 6. da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti.
 7. da isplati putniku adekvatnu naknadu povodom blagovremenog i osnovanog pismenog prigovora zbog potpunog ili delimičnog neizvršenja usluga obuhvaćenih programom putovanja, sve u skladu sa zakonom, i opštim uslovima »Magelan travel doo« -a osim ako su propusti u izvršenju programa putovanja nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugoverni neposredni pružalac usluga u realizaciji programa putovanja, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje organizator nije mogao predvideti i prevladati;
 8. da pre polaska na put dostavi putniku ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera organizatora.
 1. PRAVA I OBAVEZE PUTNIKA: Pravo je i dužnost putnika da se detaljno upozna sa programom putovanja, kao i sa sadržinom opštih uslova putovanja, da se informiše o fakultativnom zaključenju ugovora o osiguranju kojim se pokrivaju troškovi otkazivanja od strane putnika ili troškovi pomoći, uključujući repatrijaciju u svoju zemlju u slučaju nesreće ili bolesti , što prilikom zaključenja ugovora o putovanju, putnik (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrdjuje prihvatanjem klauzule “Upoznat sam s programom i opštim uslovima putovanja i u celosti ih prihvatam. Potvrđujem da mi je ponuđeno putno osiguranje.”

Putnik je u obavezi da uplati ugovorenu cenu aranžmana pod uslovima i na način predvidjen ugovorom i programom putovanja.

Putnik je dužan da, na traženje organizatora, blagovremeno dostavi sve podatke i dokumenta potrebne za organizovanje putovanja.

Putnik garantuje da on lično, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove odredjene pozitivnim propisima naše zemlje, propisima odredišne zemlje, kao i zemalja kroz koje se vrši tranzit (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi). Putnik odgovara za štetu koju pričini organizatoru putovanja ili trećim licima, kršenjem navedenih zakonskih i drugih propisa i ovih uslova.

Putnik može odrediti drugo lice da umesto njega koristi aranžman (uz uslov da to lice zadovoljava zahteve predvidjene za odredjeno putovanje) u kom slučaju je putnik u obavezi organizatoru putovanja naknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamenom putnika i da solidarno snosi neplaćeni deo cene aranžmana odnosno programa putovanja;

Opravdani prigovor bez odlaganja na licu mesta saopšti organizatoru i neposrednom pružaocu usluga.

Pre zaključivanja ugovora se informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R.Srbije – www.mfa.gov.yu ili na drugi način o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika. Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod vodiča-predstavnika o tačnom vremenu povratka.

 1. CENA, SADRŽAJ I TRAJANJE ARANŽMANA: Cene su iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata vrši se u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke organizatora na dan uplate, ako u programu putovanja drugačije nije predviđeno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i NE MORAJU odgovarati cenama objavljenim na licu mesta – destinaciji gde putnik boravi, te eventualna razlika u ceni, ne može biti predmet reklamacije. i ne mogu biti predmet prigovora – reklamacije. Organizator može predvideti da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu, putnik plaća direktno ino–partneru.

Cena aranžmana po pravilu, (ukoliko nešto drugo nije naznačeno u programu putovanja) obuhvata: uslugu prevoza, smeštaja i ugostiteljske usluge ili pripremu i organizaciju putovanja. Ukoliko je to navedeno u programu cena može sadržavati i aerodromske takse, kao i troškove stručnog i lokalnog vodiča i dr.

Cena aranžmana, po pravilu, NE obuhvata, ako nešto drugo nije ugovoreno:

– aerodrumske i lučke takse

– fakultativne izlete

– troškove pribavljanja i izdavanja viza

– ulaznice za objekte koji se posećuju

– osiguranje, koje se ugovara posebno

– dodatne usluge: room servis, korisćenje sobnog bara, klima uređaja, sportske, lekarske, pay TV telefonske i

druge usluge)

Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, dodatni obroci i sl.) putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik zahteva posebnu uslugu za vreme putovanja plaća je na licu mesta predstavniku ino partnera u valuti zemlje u kojoj se nalazi, odnosno neposrednom pružaocu usluga, po zvanično objavljenim cenama. Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvršene usluge po zahtevu putnika a koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga a koje nisu bile predviđene programom putovanja. Ukoliko se putnik agenciji prijavi sam, a agencija nema drugu osobu za ½ sobu, putnik je dužan da uplati doplatu za 1/1 sobu. *ovo važi ako je tako ugovoreno a ne naknadno-može biti problem, ako se naknadno traži doplata- zato što agencija nema drugu osobu. Putnik mora da prihvati drugu osobu u sobi unapred.

Trajanje aranžmana odredjeno je kalendarskim datumom (a ne časom) polaska i povratka, naročito kod avio aranžmana, pre svega zbog apsolutne nemogućnosti, u trenutku objavljivanja programa, preciziranja časa poletanja u odlasku i povratku kod čarter letova, trajanja transfera i slično. To znači da prvi i poslednji dan ne podrazumevaju odredjeno vremensko trajanje boravka u hotelu ili mestu opredeljenja – već samo označavaju dan početka i završetka putovanja radi čega korisnik usluga nema pravo na prigovor zbog, primera radi, jutarnjeg a ne popodnevnog leta, ulaska u sobu u večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

Putnik ne može osnovano isticati ove prigovore ni u slučlaju ulaska u sobu u posleponoćnim časovima, ako koristi predviđenu uslugu noćenja, hladnu večeru i sično, kao ni prigovore zbog nekorišćenja ALL INCLUSIVE usluge, zbog ranog odlaska ili kasnog dolaska u hotel.

Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju važeći propisi i uzanse iz oblasti avio saobraćaja.

Usluge lokalnog pedstavnika organizatora predvidjene programom putovanja ne podrazumeva celodnevno i kontinuirano prisustvo, već kontakt i pomoć putniku po unapred utvrdjenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi način.

Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebno pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora putovanja i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora-reklamacije putnika.

 1. PRAVO NA POVEĆANJE CENE I PRAVO NA OTKAZ ZBOG POVEĆANJA CENE: Cena aranžmana određena je cenovnikom važećim na dan zaključenja ugovora, te obavezuje ugovorne strane, izuzev u zakonom predviđenim slučajevima, kada organizator može zahtevati povećanje cene.

Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, ili do promene u tarifama prevoznika koje utiču na cenu putovanja. O povećanju cene, organizator je dužan izvestiti putnika, pismeno ili usmeno, bez odlaganja, a po saznanju uzroka koji su doveli do povećanja cene.

Za povećanje objavljene cene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika, a povećanje cene se može odnositi samo na deo usluga koji nije već plaćen od strane putnika.

Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene, u kom slučaju ima pravo a povraćaj iznosa koji je platio organizatoru. Ukoliko u naznačenom roku putnik pismenim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom.

Organizator je u svako doba ovlašćen da, zavisno od tržišnih kretanja i sopstvene poslovne politike, umanji cenu aranžmana – koje umanjenje deluje samo ubuduće i nije od uticaja na već zaključene ugovore, pa ne može predstavljati osnov bilo kakvih zahteva prema organizatoru putovanja za povraćaj eventualne razlike u ceni.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Ponudjeni hoteli, apartmani i drugi objekti u programima »Magelan travel doo» opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja programa putovanja. Ishrana, konfor i druge usluge u zavisnosti su od kvaliteta i cena, a pod nadzorom su domicilnih turističkih uprava, s tim što su standardi smeštaja i usluga različiti i nisu uporedivi na pojedinim destinacijama.

Organizatora putovanja ne obavezuju usmene informacije, na prodajnim mestima, koje nisu u skladu i odstupaju od opisa usluga datog u pismenom programu putovanja.

 1. SMEŠTAJ U SOBE / APARTMANE: Raspored soba/ apartmana odredjuje recepcija u mestu boravka. Hoteli koji se koriste za letovanje sastavljeni su od vise smestajnih objekata.Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu ili apartman posebnih odlika prihvatiće bilo koju službeno registrovanu sobu /apartman u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cenovniku, bez obzira na to da li se soba nalazi u centralnoj zgradi ili nekom drugom objektu u okviru smeštajnog kapaciteta.

Ukoliko je moguće, organizator putovanja će nastojati da izadje u susret putniku i zadovolji njegove dodatne zahteve u pogledu smeštaja (konfor, orijentacija sobe i sl. ) ali ne može garantovati ispunjenje dodatnih zahteva.

Ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja, a na teret organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost putnika i povraćaja putniku razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.

Putnik preuzima obavezu poštovanja pravila ponašanja u odredjenom smeštajnom objektu, koja se mogu odnositi na deponovanje novca i drugih dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, ne- uzimanje vise hrane sa svedskog stola nego sto je gostu potrebno, zabranu iznošenja hrane iz restorana, poštovanje reda, nemogućnost smeštaja u sobe pre odredjenog vremena, po pravilima koje odredjuje hotelijer, broj osoba u sobi, obavezu napuštanja sobe u odredjeno vreme i sl. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza.

Trokrevetne i četvorokrevetne sobe su po pravilu na bazi dvokrevetne sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koja su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji bitno mogu pogoršati kvalitet smeštaja.

Funkcionisanje klima uredjaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad 24 časa.

Organizator ne može biti odgovoran za štete nastale zbog nepoštovanja propisanih pravila i običaja. Ako drukčije nije ugovoreno, smeštaj putnika u objekat je najranije posle 16,00h na dan početka korišćenja usluge a napuštanje objekta najkasnije do 09,00h na dan završetka korišćenja usluge.

Usluga AII INCLUSIVE podrazumeva uslugu po hotelskim pravilima, što znači da ne mora biti identična u svim objektima i na svim destinacijama.

Navedena pravila i standardi za smeštaj i ishranu putnika, analogno će se primenjivati i na transfer i prevoz putnika, kao i propisi principa i pravila odredjenih od strane prevoznika ( npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno ugovoreno itd.) Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom za šta posledice snosi putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.

Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik koga angažuje organizator putovanja. Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola, droge ili neprimerenog ponašanja – organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva a dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza agencije, a ukoliko putnik ne dođe zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva do hotela, primenjivaće se skala otkaza iz člana 10. U prevoznim sredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranje opojnih sredstava, alkohola. Putnik ne sme uznemiravati svojim ponašanjem službena lica u autobusu-vozače i vodiče, u protivnom biće odmah udaljen iz prevoznog sredstva. Putni pravac, pauze, mesto i dužine njihovog trajanja određuje vodič – vozač. Vodič-vozač ima pravo da, zbog neižbežnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putniika (prevoz će biti što je moguće bliže smeštaju). Ukoliko je transport prtljaga od parkinga do hotela u organizaciji hotela, organizator ne snosi odgovornost za nestanak ili oštećenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu, agencija ne odgovara. Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične stvari i vrednosti ne ostavlja u autobusu (agencija ne odgovara za njihov nestanak). Agencija ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o komforu autobusa (mini bus, autobus ili double decker) bez prethodnog informisanja putnika o tipu autobusa. Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu u prevoznom sredstvu i smeštajnom objektu nadoknadi na licu mesta.

Prevoz putnika železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna odgovornost ovih prevoznika je određena u skladu sa propisima kojima se regulišu pomenute vrste saobraćaja.

 1. PUTNE ISPRAVE Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose SE ISKLJUČIVO NA DRŽAVLJANE SRBIJE te organzator putovanja NIJE dužan upozoriti putnike – državljane drugih država na uslove (vizne na pr. ) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza putnika, stranog državljanina da potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

Ukoliko se putovanje ne može realizovati iz napred navedenih razloga, »Magelan travel doo» obzirom na napred navedeno ne može snositi nikakvu odgovornost jer se radi isključivo o propustu putnika – stranog državljanina, budući DA OBJAVLJENI USLOVI VAŽE SAMO ZA DOMAĆE DRŽAVLJANE.

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inostranstvo mora imati važeće putne isprave, i u roku predvidjenom programom putovanja, dostaviti potrebne podatke i prezentirati dokumenta za vizu zemlje u koju putuje, ukoliko istu pribavlja organizator. U protivnom, za slučaj da ne dostavi potrebne isprave u roku, smatraće se da je odustao od putovanja. Organizator putovanja ne garantuje dobijanje vize i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog dokumenta ili ako pogranične vlasti – imigracione sluzbe ne odobre tranzit, ulazak ili dalji boravak putniku. Ukoliko se putovanje ne može realizovati iz napred navedenih razloga, primenuju se odredbe tačke 10 ovih uslova. Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. Propise Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastanka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik.

 1. PRAVO ORGANIZATORA PUTOVANJA NA OTKAZ: Organizator putovanja, može otkazati putovanje potpuno ili delimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, izbeći niti otkloniti, a koje bi, da su postojale u vreme objavljivanja programa bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i uplate ne prima. Ukoliko se putovanje sa ovih opravdanih razloga prekida, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge. Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika u određenom prevoznom sredstvu, treba da bude: 1) za putovanje autobusom, 30 putnika 2) za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi, 20 putnika, 3) za putovanje na interkontinentalim avio linijama, 15 putnika, 4) za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta. Organizator je ovlašćen otkazati putovanje u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika u skladu sa odredbama putovanja, o čemu je dužan izvestiti putnike blagovremeno, a najkasnije 5 dana pre predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u celosti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza.

Organizator zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, bezbedonosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge vanredne okolnosti) bez obaveze isplate štete, odnosno plaćanja bilo kakve naknade putniku. U slučaju skraćenja programa putovanja iz navedenih razloga putnik ima pravo na naknadu samo u iznosu stvarne cene neiskorišćenih usluga. Ugovoreni smeštaj može se zameniti samo smeštajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

Putnik je dužan prihvatiti promenu smeštaja u drugom objektu iste ili više kategorije u istom mestu. Smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika i plaćanja nanknade putniku srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta. Organizator ne preuzima odgovornost za promene programa putovanja usled nepredvidjenih okolnosti i više sile u toku putovanja. Ukoliko se putovanje iz opravdanih razloga prekida, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge.

U slučaju potpunog odustanka od ugovora organizator će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 24 časa prihvata ili odbija. U slučaju prihvatanja novog ugovora putnik se odriče bilo kakvih potraživanja po bilo kom pravnom osnovu prema organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog ugovora. Organizator pre početka i za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene programa putovanja ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene programa putovanja. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

Organizator se oslobadja ispunjenja ugovora onda, ako putnik u okviru grupnog putovanja ometa sprovodjenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati pričinjenu štetu.

 1. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti organizatora putovanja. Datum prijema pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja, i to:

– 5% ako se putovanje otkaže do 45 dan pre početka putovanja (blagovremeni otkaz)

– 10% ako se putovanje otkaže 30 dana pre početka;

– 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana

– 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana

– 90 % ako se otkaže 14 do 10 dana

– 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana

– 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Iz gore navedenih naknada izuzimaju se svi programi na kojima su posebno naznačeni uslovi otkaza. Promena ugovorenog datuma putovanja, odnosno smeštajnog objekta, sobe ili apartmana smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru nadoknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predvideti, otkloniti niti izbeći, a koje bi da su postojale u vreme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da se ugovor ne zaključi (primera radi: bolest ili smrt bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre i sl.). O nastupanju napred navedenih okolnosti putnik mora pružiti pisane dokaze i jedino pod tim uslovom može zahtevati povraćaj uplaćenih sredstava ako ista prelaze stvarne troškove organizatora.

Organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajuću zamenu, ili pak zamenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova (izdavanje vize, polise osiguranja, i dr.).

Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i drugih bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih organa.

Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak ugovorenog putovanja.

U slučaju odustanka a od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od strane osiguravača.

 1. IZMENA PROGRAMA PUTOVANJA: Organizator putovanja ima pravo na izmenu programa putovanja, ukoliko je ista uzrokovana vanrednim okolnostima koje organizator nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti, s tim da troškovi koji su nastali usled izmene programa padaju na teret organizatora.

Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekata iste kategorije ili, na teret organizatora,

upotrebom objekata više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja.

 1. REKLAMACIJE: Organizator putovanja je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu

i mestu podnošenja reklamacije i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog

vremena.

Organizator putovanja je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, i da je čuva najmanje dve godine, od

dana podnošenja reklamacije putnika.

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora,

a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru

i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru.

Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja

+38121420680, faksa +381214724088, radnim danima od 09:00h do 16:00, subotom od 9-13.h po

srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: bmarceta@magelan.rs. Za hitne i slične postupke potrebno je da

Putnik navede broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i

 1. preko kojih se može kontaktirati.

Svaki putnik pojedinačno (potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora) ima pravo prigovora zbog

neizvršene ili delimično izvršene usluge te je dužan uložiti pismenu i blagovremenu reklamaciju organizatoru

putovanja, najkasnije u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Po proteku ovog roka organizator nije dužan

razmatrati uloženu reklamaciju. Isto tako organizator nije u obavezi da razmatra grupne reklamacije. U interesu je

putnika, zbog činjeničnog razjašnjenja, da svoju reklamaciju uputi na licu mesta ovlašćenom predstavniku

organizatora putovanja ili drugom zaduženom licu, uz potvrdu ovlašćenog lica da je primio reklamaciju. Postupak

u vezi sa prigovorom:

– Putnik je dužan u mestu boravka prigovor za neodgovarajuću uslugu dostavi pismeno predstavniku organizatora

ili drugom ovlašćenom licu neposrednog pružaoca usluge. Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje i

strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor otkloni ( npr. kvar frižidera, nestanak struje

ili vode, loše očišcćen apartman i dr.nedostaci ).

Putnik je obavezan da sarađuje sa predstavnikom organizatora i neposrednog izvršioca usluga u dobroj nameri da

se otklone uzroci prigovora. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta putnik je obavezan potpisati potvrdu o

istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponudjenog rešenja smatra se da je program putovanja u

celosti izvršen. Ako putnik prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti

naknadnu reklamaciju.

– Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o

tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove

potvrde. Najkasnije 8 dana po povratku sa puta putnik ima pravo da uloži pismeno obrazloženi prigovor

organizatoru uz prilaganje potvrde i eventualnih računa o plaćenim dodatnim troškovima, zahtev po vrstama

neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob i druge

dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni. Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene,

obrazložene i dokumentovane prigovore.

Ukoliko je do neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga došlo krivicom organizatora putovanja, putnik ima

pravo na odštetu u visini stvarne vrednosti neiskorišćenih usluga. Organizator je u obavezi odgovoriti na

primljenu, urednu i blagovremenu reklamaciju u zakonskom roku od 15 dana od dana prijema iste. Organizator će

rešavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik prihvati predlog

organizatora dužan je potpisti potvrdu o isplati naknade sa kluzulom da putnik nema nikakvih daljih potraživanja

po bilo kom osnovu od organizatora.

Dok organizator u navedenom roku ne donese pisani odgovor, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge

osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javnim glasilima. Visina naknade, koja se isplaćuje po

osnovanom i blagovremenom prigovoru, može dostići samo iznos reklamiranog dela usluge, ne može obuhvatiti

vec iskorišćene usluge, niti dostići iznos celokupne cene programa putovanja. Ovime se isključuje pravo kupca na

nadoknadu idealne štete.

Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora, može se žaliti Arbitraži YUTA-e, Beograd Kondina 14.

U skladu s Pravilnikom o arbitraži, arbitražni postupak se pokreće predlogom putnika ili organizatora, uz obavezu

uplate procenjenih troškova arbitražnog postupka od strane oba učesnika u postupku, a na osnovu rešenja

predsednika arbitražnog veća. Odluku Arbitrže YUTA-e je konačna i obavezujuća za organizatora.

Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u

ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja.

Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima a u zakonskom roku odgovoriti putniku i po

reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

U interesu je putnika da svoj zahtev uputi ovlašćenom pružaocu usluga na licu mesta ( recepcija hotela,

prevoznik, odnosno turistička agencija u inostranstvu ). Ukoliko primedbe nisu uvažene,poželjno je tražiti pismenu

potvrdu iz koje se vidi da usluga nije izvršena onako kako je predvidjena programom putovanja.

– Ukoliko putnik svojevoljno prekine putovanje ili je sprečen da ga nastavi zbog učinjenog prekršaja ili zbog

nepoštovanja programa, odnosno nepridržavanja uputstava vodiča, organizator nije obavezan da razmatra zahtev

za refundaciju koja se odnosi na neiskorišćene usluge.

 1. PRTLJAG: Prevoz prtljaga do odredjene težine koju odredjuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga

putnik plaća prema važećim cenama prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga.

Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za

izgubljeni, odnosno oštećeni prtljag, niti za kradju prtljaga. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima, unetim

u kabinu prevoznog sredstva, kao i davanju odnosno preuzimanju prtljaga predatom prevozniku. Sva svoja prava

po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja i dr., a prema važećim

međunarodnim propisima, domaćim propisima i važećim uzansama. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma

do hotela i nazad je isključivo stvar samih turista. Preporučuje se da se zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i

medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna

pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu

Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero .

Osim kod namere i grube nepažnje organizator nema nikakvu odgovornost za predmete, koji se obično ne nose sa

sobom, izuzev kada je preuzeo predmete na čuvanje. Zato se putnicima ne preporučuje, da na putovanja nose sa

sobom vredne predmete a u suprotnom, putniku se preporučuje da iste preda uredno na čuvanje.

 1. CARINSKI DEVIZNI PROPISI: Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa

rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i

kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja organizator. Službenik

agencije organizatora, niti posrednika nije ovlašćen da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i

dokumenata. Kada organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize,

niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako

pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku.

Putnik je dužan striktno poštovati carinske i devizne propise, kako Srbije i Crne Gore, tako i propise i zakone

zemalja kroz koje prolaze i u kojima boravi – te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja

navedenih propisa – sve posledice i troškove snosi sam putnik.

 1. ZDRAVSTVENI PROPISI I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: Putovanja u neke zemlje, u kojima važe

posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku odredjenih dokumenata, podrazumevaju

obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome. Preporučujemo uplatu

polise za zdravstveno osiguranje.

Ukoliko Vaš aranžman obuhvata osiguranje (što mora biti izričito navedeno u programu putovanja) na osiguranje

se primenjuju Uslovi osiguranja, te je neophodno da se sa istima detaljno upoznate, jer je u njima sadržana Tabela

nivoa usluga i uputstvo koje, kao korisnik osiguranja, morate slediti radi ostarivanja svojih prava.

Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifična ishrana,

karakteristike smeštaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditet idr.jer u protivnom organizator ne preuzima

nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna

pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi

potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi

odgovornost za štetu.

16.GUBITAK DOKUMENATA: Ukoliko za vreme putovanja dodje do gubitka ili kradje putne isprave –

troškove izdavanja novih isprava,kao i sve druge prouzrokovane troškove snosi sam putnik.

 1. OSIGURANJE : U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje

osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda.

Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se

zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba

da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene

putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da

mu je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam

obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti

značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom

se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika

sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade

štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim

ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po

Ugovoru o garanciji putovanja broj 0121 od 25.01.2016. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom

asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne

asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, na tel. 011 3228 686, 011 3228 687, ili prijavom na adresu

YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051176 od

25.01.2016. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno

odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i

Opštim uslovima YUTE.)

 1. INFORMACIJE: Usmene informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u ponudjenom

pismenom programu putovanja ne obavezuju organizatora putovanja.

 1. POPUSTI ZA DECU: Molimo da pažljivo proučite naše uslove koji se odnose na ostvarivanje popusta za

decu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja. Ovi uslovi su determinisani od strane

hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga, i iste treba tumačiti restriktivno

( to znači ako popust ostvaruju, primera radi, deca do dve godine, relevantan je kalendarski datum kada dete

navršava dve godine i ništa preko toga, i to u periodu trajanja putovanja.)

 1. INDIVIDUALNA PUTOVANJA »NA UPIT«: Kod individualnih rezervacija »na upit« organizator

naplaćuje troškove rezervacije u skladu sa vremenom angažovanja i poštanskim i dr. troškovima (telefon, telefax,

e.mail i dr.). Putnik polaže na ime troškova rezervacije (na upit) depozit koji ne može biti manji od 50 EUR u

dinarskoj protivvrednosti. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cenu

aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvrdi, depozit se u celosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati

ponuđenu i potvrđenu rezervaciju, iznos depozita zadržava. Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i

nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu

putnika, za koje je on samo posrednik između putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga

smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.)

 1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno,

predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za

realizaciju ugovorenog programa putovanja i promotivne aktivnosti organizatora, pri čemu se ne mogu

saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja imena saputnika drugim licima, osim licima odredjenim

posebnim propisima.

 1. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator putovanja, kao i posebnim opštim uslovima predvideti povoljnije

odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a izuzetnim slučajevima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i

sličnih medjunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – djački, lov i ribolov, ekstremni sportovi)

predvideti i nepovoljnije uslove za putnika u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od

putovanja i iznosa i rokova plaćanja.

23.UPOZORENJE: Preporučujemo da zamenu deviza vršite u ovlašćenim menjačnicama, da biste izbegli sve

eventualne rizike.

Posebno molimo putnike da se brižljivo staraju o svom novcu, dragocenostima i vrednim stvarima, jer organizator

putovanja ne snosi odgovornost za gubitak ili kradju istih.

Preporučujemo da svoje dragocenosti obezbedite u sefu, shodno pravilima hotela u kome ste smešteni.

Za slučaj bilo kakve incidentne situacije, koja spada u domen prekršajne ili krivično pravne odgovornosti (kradja,

tuča i sl.) nadležni su organi gonjenja domicilne zemlje, te, ukoliko do takvih situacija dodje, prijavu morate

uputiti bez odlaganja. Organizator putovanja (naš predstavnik) je jedino ovlašćen da Vam pomogne u

posredovanju izmedju Vas i nadležnih vlasti.

Molimo da, obavezno, dva dana pred početak putovanja, proverite vreme polaska. Kod čarter aranžmana, promena

časa poletanja u odlasku ili povratku se ne smatra izmenom u programu putovanja, jer ista zavisi od okolnosti

koje nisu u kompetenciji organizatora putovanja (dozvola vazduhoplovnih vlasti, kontrole leta, bezbednosnih

razloga i sl.) te na promenu časa poletanja aviona,u okviru datuma naznačenog na programu, agencija ne može

uticati i ne snosi odgovornost.

Niti jedna varijanta prevoza (avion, autobus) ne podrazumeva numerisana sedišta.

Podsećamo da usluge predstavnika agencije, predviđene programom, ne podrazumevaju celodnevno prisustvo u

hotelu, već kontakta i pomoći putnicima po unapred zakazanim dežurstvima u objektima, o čemu su informacije

istaknute na oglasnoj tabli objekta.

Svi podaci na našem Web saite su inforamtivnog karaktera, te nisu obavezujuće.

MOLIMO DA PAŽLJIVO PROČITATE PROGRAM PUTOVANJA I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA KAO I

USLOVE OSIGURANJA, JER ONI ČINE SASTAVNI DEO VAŠEG UGOVORA.

Na sva pitanja koja nisu uredjena ovim Opštim uslovima primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

U slučaju spora nadležan je sud prema sedištu organizatora putovanja.

Magelan travel doo, Novi Sad

Ovi Opšti uslovi putovanja važe od 25.01.2016.

U Novom Sadu, 25.01.2016.